بررسی تنوع گیاهی و فیتوسوسیولوژیکی پارکهای جنگلی نور و سیسنگان، استان مازندران

جنگل­های شمال ایران میراثی به­جا مانده از دوران سوم زمین شناسی است که به علت تخریب و تداخلات شدید، امروزه…

17,000 تومان تومان

شناسایی گونه ها و برآورد باردهی جوامع پریفیتونی در دریاچه ی زریبار با هدف تعیین کیفیت آب

فصل اول:مقدمه تالاب ها تعریف تالاب تعریف تالاب از نظر کنوانسیون رامسر طبقه بندی تالاب تقسیم بندی تالابهای ایران کنوانسیون…

17,000 تومان تومان

مطالعه فلورستیکی و زیستگاهی منطقه آبدر، شهرستان شهربابک، استان کرمان

فصل اول: مقدمه کلیات تعریف فلور و فلورستیک تعریف زیستگاه پیشینه پژوهش‌های فلورستیک در ایران منابع شناسایی فلور ایران نواحی…

17,000 تومان تومان

مطالعه فلوریستیکی و زیستگاهی کوه دکل در شهرستان ممسنی، استان فارس

مقدمه کلیات ۱-۲-  ویژگی های سرزمین ایران ۱-۳- تاریخچه مطالعات فلورستیکی در ایران ۱-۳-۱- تاریخچه مطالعات فلورستیکی ایران: ۱-۳-۳ منابع شناسایی…

17,000 تومان تومان

مطالعه فلوریستیکی و زیستگاهی کوههای روستای سیوند شهرستان مرودشت، استان فارس

مقدمه ۱-۱- کلیات ۱-۲- تعریف فلور و فلوریستیک ۱-۳- تعریف زیستگاه ۱-۴- پیشینه مطالعات فلوریستیک ۱-۵- ویژگی‌های سرزمین ایران ۱-۶-…

17,000 تومان تومان