آرایش بهینه‌ی نصب مصالح FRP در مقاوم‌سازی برشی تیرهای بتن مسلح با روش تعبیه در نزدیک سطح

فصل اول : مقدمه ۱- ۱ مقدمه ۱-۲ تاریخچه ۱-۳ بیان مسأله، اهمیت تحقیق و فرضیه‌ها ۱-۳-۱ اهداف پایان نامه…

17,000 تومان تومان

آنالیز انتشار موج در خاک های دانه ای با استفاده از روش المانهای مجزا

فصل اول مقدمه مقدمه   فصل دوم روش المان‏های مجزا مقدمه مایکرومکانیک محیط‏های دانه‏ای روش المان‏های مجزا چرخه محاسبات الگوریتم…

17,000 تومان تومان

آنالیز اندرکنش دینامیکی خاک و سازه تحت اثر بار زلزله با استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده

فصل اول: مقدمه ۱-۱- تعریف مسئله ۱-۲- مفهوم اندرکنش خاک و سازه ۱-۳- روش­های تحلیل اندرکنش خاک و سازه ۱-۳-۱-…

17,000 تومان تومان

آنالیزحساسیت بارکل رسوب در رودخانه کارون با استفاده از مدل HEC–RAS (بازه ملاثانی– فارسیات)

فصل اول :  کلیات تحقیق پدیده انتقال رسوب شناخت مکانیزم انتقال رسوبات عوامل تاثیر گذار بر فرسایش و رسوب گذاری…

17,000 تومان تومان

ارائه مدل جدیدی از مهاربندهای مقاوم در برابر کمانش و بررسی رفتار لرزه ای آن

۱-۱٫ لزوم انجام تحقیق حاضر سیستم­های سازه­ای مختلفی جهت مقابله با نیروهای جانبی ناشی از زلزله در ساختمان­های فولادی مورد…

17,000 تومان تومان

ارائه‏ی یک روش تحلیلی جدید برای تعیین رفتار پی‏های سطحی مستقر بر خاک مسلح

فصل ۱-  کلیات و مقدمه ۱-۱-      پیشگفتار ۱-۲-      بیان موضوع ۱-۳-      ضرورت تحقیق ۱-۴-      هدف پژوهش ۱-۵-      قلمرو پژوهش ۱-۶-     …

17,000 تومان تومان

ارائۀ الگوی بهینۀ مدیریت منابع آب براساس دیدگاه تجارت آب مجازی

فصل نخست: معرفی آب مجازی و تجارت آب مجازی ۱-۱: معرفی ۱-۲: تجارت آب مجازی: ظرفیت‌ها و ملاحظات ۱-۳: آب…

17,000 تومان تومان

ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) انتقال آب بین حوزه ای (مطالعه موردی: آبرسانی از سد کوچری به سرشاخه های قمرود)

فصل اول: مقدمه مقدمه اهمیت ارزیابی اثرات زیست‌محیطی مفهوم ارزیابی اثرات زیست‌محیطی مفهوم انتقال بین حوزه ای آب فصل دوم:…

17,000 تومان تومان

ارزیابی پاسخ لرزه ای سازه ها تحت زلزله نزدیک گسل

فصل اول : کلیات مقدمه بیان مسئله فرضیه ها و سوالات تحقیق اهداف تحقیق فصل دوم : ادبیات موضوعی مقدمه…

17,000 تومان تومان

ارزیابی چرخش محورهای اصلی تنش و کرنش و عدم هم محوری آنها در الگوی پیشبینی روانگرایی خاکهای غیر چسبنده

۱-فصل اول: مقدمه و کلیات ۱-۱- ۱-۲-اهداف پایان­نامه ۱-۳-ساختار پایان­نامه ۲-فصل دوم: مطالعات گذشته ۲-۱-عدم هم­محوری در رفتار خاک ۲-۱-۱-تعریف…

17,000 تومان تومان

ارزیابی خطر سونامی از طریق مدل سازی عددی گسلش شاخه ای برای منطقه فرورانش مکران

فصل اول: کلیات ١-١- مقدمه ١-٢- مرز های صفحات تکتونیک ۱-٢-١- مرزهای واگرا ١-٢-٢- مرز گسل های تبدیل ١-٢-٣- مرز…

17,000 تومان تومان

ارزیابی ریسک در پایداری پروژه های گودبرداری با لحاظ کردن عدم قطعیت ها

فصل اول- کلیات ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان موضوع تحقیق ۱-۳- طراحی مبتنی بر ارزیابی ریسک ۱-۴- مقایسه روش‌های سنتی و…

17,000 تومان تومان