استخراج تغییرات ناحیه حاشیه شهری با استفاده از طبقه بندی و قطعه بندی تصاویر ماهوارهای با قدرت تفکیک بالا بر مبنای تحلیل در سیستمهای اطلاعات جغرافیایی

فصل اول: مقدمه ۱-۱-مسأله پژوهش ۱-۲-تاریخچه و تحلیل سوابق کار ۱-۳- اهداف تحقیق ۱-۴-ساختار پایان‌نامه فصل دوم: داده‌ها ۲-۱- معرفی…

17,000 تومان تومان

بررسی روش جنگل تصادفی جهت بهبود طبقه‌بندی پوشش اراضی شهری با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

مقدمه پیشگفتار ضرورت‌ها، انگیزه‌ها و ویژگی‌های تحقیق اهداف و سؤالات تحقیق روش تحقیق معرفی اختصاری سایر فصول مروری بر تحقیقات…

17,000 تومان تومان