آنالیزحساسیت بارکل رسوب در رودخانه کارون با استفاده از مدل HEC–RAS (بازه ملاثانی– فارسیات)

فصل اول :  کلیات تحقیق پدیده انتقال رسوب شناخت مکانیزم انتقال رسوبات عوامل تاثیر گذار بر فرسایش و رسوب گذاری…

17,000 تومان تومان

بررسی اثر کمانش در سیستم های لوله در لوله تحت اثر فشار هیدروستاتیک در آب های عمیق

فصل ۱: مقدمه ۱-۱ مقدمه ای در ارتباط با سیستم های لوله در لوله ۱-۲ کمانش در لوله های دریایی…

17,000 تومان تومان

بهینه سازی فرآیند لجن فعال

فصل اول: کلیاتی درباره تغییر و تحول در طرز جمع آوری و تصفیه فاضلاب مقدمه تاریخچه مختصری درباره تغییر و…

17,000 تومان تومان

تحلیل دینامیکی سکوی پایه کششی تحت تاثیر بار ضربه ای

۱ فصل اول: مقدمه ۱-۱ دلایل بررسی و هدف کلی پایان‌نامه ۱-۲ مروری بر تاریخچه فعالیت‌های انجام شده ۲ فصل…

17,000 تومان تومان

تحلیل هیدرودینامیکی سکوی نیمه شناور خرپایی(TSP) تحت امواج تصادفی

فصل اول: مقدمه و معرفی پیشگفتار روش تحقیق پیشینه‏ی تحقیق خلاصه کار انجام شده فصل دوم: آشنایی کلی با انواع…

17,000 تومان تومان