“عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران”

  فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه ۱-۱)بیان مساله ۲-۱)اهمیت و ضرورت موضوع ۳-۱)هدف تحقیق ۴-۱)پرسش های تحقیق ۵-۱)فرضیه های…

17,000 تومان تومان

آزمون الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با تاکید بر ریسک نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران

فصل اول ۱-۱ ) بیان مسئله ۱-۲) اهمیت و ضرورت موضوع ۱-۳) پرسش پژوهش ۱-۴) فرضیه پژوهش ۱-۵) اهداف تحقیق…

17,000 تومان تومان

اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران

فصل اول:کلیات پژوهش ۱-۱-مقدمه ۱-۲- شرح مسئله و بیان سوالهای اصلی پژوهش ۱-۲-۱-فرضیات پژوهش ۱-۳-ضرورت انجام تحقیق ۱-۴- معرفی مدل…

17,000 تومان تومان

اثر تعدیل کننده تغییرات فروش دوره های قبل بر رفتار نامتقارن هزینه ها

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱مقدمه ۱-۲ بیان مساله تحقیق ۱-۳ ضرورت انجام تحقیق ۱-۴ هدفهای تحقیق ۱-۵ فرضیه های تحقیق…

17,000 تومان تومان

اثر تکانه های قیمت نفت بر اندازه دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک ( ایران، ونزوئلا)

فصل اول مقدمه وکلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه ۱-۲- اهمیت موضوع ۱-۳- سؤالات پژوهش ۱-۴- فرضیات پژوهش ۱-۵- روش تحقیق ۱-۶-…

17,000 تومان تومان

اثر توسعه ی مالی و اقتصادی بر سیاستهای زیستم حیطی (مطالعه‌‌ی موردی: کشورهای منتخب حوزه‌ی منا)

فصل اول کلیات پژوهش مقدمه شرح و بیان مسأله‌ی پژوهشی اهمیت و ارزش پژوهش اهداف پژوهش کاربرد نتایج پژوهش فرضیه…

17,000 تومان تومان

اثر شاخص های حکمرانی بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه های صنعتی بازار

فصل اوّل: کلیّات تحقیق ۱-۱مقدمه ۱-۲٫بیان مسئله ۱-۳٫اهداف تحقیق ۱-۴٫سؤالات تحقیق ۱-۵٫فرضیه­ های تحقیق ۱-۶٫ جامعه آماری، نمونه آماری ۱-۷٫ …

17,000 تومان تومان

اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران

فصل اول – کلیات تحقیق –مقدمه –بیان مساله پژوهش –پرسشهای پژوهش –اهداف پژوهش و ضرورت آن –نهاد یا موسساتی که…

17,000 تومان تومان

اثر گذاری سیاست های پولی ( افزایش عرضه پول ) بر تولید، قیمت و نرخ ارز طی دوره 1358-87 مورد ایران

اثر گذاری سیاست های پولی ( افزایش عرضه پول ) بر تولید، قیمت و نرخ ارز طی دوره ۱۳۵۸-۸۷  مورد…

17,000 تومان تومان

اثر نا اطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی در ایران

فصل اول کلیات ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مسئله ۱-۳- متغیرهای در نظر گرفته شده ۱-۴- اهداف تحقیق ۱-۵- سوالات تحقیق…

17,000 تومان تومان

اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت خودرو

فصل اول: مقدمه ۱-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۲-هدف تحقیق ۱-۳-سؤالات تحقیق ۱-۴-روش تحقیق فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام…

17,000 تومان تومان

اثرسرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استان های کشور با تاکید بر سطوح مختلف آموزشی

فصل اول بیان مساله: ۱-۲- ضرورت تحقیق: ۱-۳- متغیرهای در نظر گرفته شده در این تحقیق: ۱-۴- فرضیه های تحقیق:…

17,000 تومان تومان