ارزیابی تأثیر فضاهای فرهنگی و ورزشی و هنری در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان مورد مطالعه منطقه 18 تهران

فصل اول ۱-۱- طرح مسئله تحقیق ۱-۲- سوالات تحقیق ۱-۳- فرضیات تحقیق ۱-۴- اهداف تحقیق ۱-۵- بهره وران تحقیق ۱-۶-…

17,000 تومان تومان

راهکار های توسعه اکوتوریسم در حاشیه رودخانه ها و آبگیر های شهرستان سیاهکل

چکیده مقدمه فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱- بیان مسئله ۱-۲ اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۳ اهداف تحقیق ۱-۳-۱- هدف کلی…

17,000 تومان تومان