” تحلیل عوامل موثر بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد پویایی سیستم

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق مقدمه بیان مساله ضرورت تحقیق اهداف مدنظر تحقیق نوآوری تحقیق روش تحقیق محدودیت…

17,000 تومان تومان

آسیب شناسی تسهیل تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط (مطالعه موردی اصفهان)

  فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱٫      مقدمه ۱-۲٫      اقتصاد کلان و صنایع کوچک ۱-۳٫      ضرورت موضوع ۱-۴٫      مفاهیم و تعاریف…

17,000 تومان تومان

آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت

فصل اول پیش‌گفتار ۲مروری بر تحقیق‌های انجام شده ۲-۱کامپوزیت های تأخیردهنده اشتعال ۰۲/۰۱/۲۰۰۱ ۲-۱-۲تأخیر دهنده‌های اشتعال برای کامپوزیت‌ها ۲-۱-۳پرکننده تأخیر…

17,000 تومان تومان

ارائه الگوی تلفیقی تدوین استراتژی بر مبنای تحلیل SWOT و رویکرد مبتنی بر منابع در راستای کسب مزیت رقابتی پایدار

فصل اول: کلیات ۰۱-ژانویه           مقدمه ۰۱-فوریه            تعریف مسأله و ضرورت انجام تحقیق ۰۱-مارس            سؤالات و اهداف پژوهش ۰۱-آوریل            فرضیات مورد…

17,000 تومان تومان

ارائه الگوی جامع سنجش انگیزش کارکنان مطالعه موردی صنعت نفت ایران

فصل ۱: مقدمه ۱-۱- مقدمه ۱-۲- عنوان تحقیق ۱-۳- تعریف مسئله و موضوع تحقیق ۱-۴- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۵-…

17,000 تومان تومان

ارائه راهکاری برای انتخاب مدل هزینه‌ی کیفیت با استفاده از تکنیک گسترش ویژگی های کیفیت

۱-فصل اول تعرف مساله ۱-۱ مقدمه و تعریف مسئله ۱-۲ ضرورت انجام تحقیق ۱-۳ تعریف مسئله ۱-۴ روش تحقیق و…

17,000 تومان تومان

ارائه روش ترکیبی فرا ابتکاری و تکنیک تولید ستون برای حل مساله زمانبندی

فصل ۱ بیان مسئله مقدمه تعریف مسئله فرضیات مسئله ضرورت انجام تحقیق اهداف تحقیق جمع بندی فصل ۲مروری ادبیات و…

17,000 تومان تومان

ارائه مدل برنامه ریزی امکانی استوار چند هدفه برای لجستیک امداد بلایا

فصل ۱: بیان مسئله و کلیات تحقیق ۱-۱- تعاریف کلی از حوزه تحت بررسی ۱-۲- ضرورت و اهمیت موضوع ۱-۳-…

17,000 تومان تومان

ارائه مدل چند هدفه انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین چند محصوله در فضای تخفیف

فصل اول-کلیات تحقیق ۱-۱-    مقدمه ۱-۲-    بیان مساله ۱-۳-    ضرورت خاص انجام تحقیق ۱-۴-    جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق…

17,000 تومان تومان

ارائه مدل چند هدفه زنجیره تأمین با مصالحه ارزیابی هزینه و کیفیت محصولات تولیدی

  فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق ۱-۱-مقدمه ۱-۲-ضرورت انجام تحقیق ۱-۴-فرضیات مسأله ۱-۵-پرسش تحقیق فصل دوم : ادبیات…

17,000 تومان تومان

ارائه مدل ریاضی برای تخصیص فضای قفسه کالا در محیط فازی

فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه تعریف مسئله فرضیات مسئله روش حل مسئله اهداف تحقیق ضرورت انجام تحقیق جنبه های نوآوری…

17,000 تومان تومان

ارائه مدل ریاضی برای مسئله زنجیره تامین معکوس با در نظر گرفتن نیازمندی های مشتری

مقدمه ضرورت انجام تحقیق مقایسه زنجیره تامین رو به جلو و معکوس سازمان های موفق در زنجیره تامین معکوس معرفی…

17,000 تومان تومان