ارائه الگوی جامع سنجش انگیزش کارکنان مطالعه موردی صنعت نفت ایران

فصل ۱: مقدمه ۱-۱- مقدمه ۱-۲- عنوان تحقیق ۱-۳- تعریف مسئله و موضوع تحقیق ۱-۴- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۵-…

17,000 تومان تومان

ارائه مدل چند هدفه انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین چند محصوله در فضای تخفیف

فصل اول-کلیات تحقیق ۱-۱-    مقدمه ۱-۲-    بیان مساله ۱-۳-    ضرورت خاص انجام تحقیق ۱-۴-    جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق…

17,000 تومان تومان

ارزیابی و اولویت بندی مقتضیات وجودی سازمان جهت استقرار مدیریت دانش در سازمان صنایع دریایی-گروه شناورهای اثرسطحی

فصل اول:کلیات تحقیق مقدمه بیان مسأله اهمیت و ضرورت انجام تحقیق اهداف تحقیق سوالات تحقیق فرضیه‏های تحقیق قلمرو تحقیق محدودیت…

17,000 تومان تومان

ارزیابی و تحلیل پروژه ها ی پیچیده فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل اختیارات حقیقی

فصل اول:کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه: ۱-۲ بیان مسئله ۱-۳ ضرورت تحقیق ۱-۴  هدف تحقیق ۱-۴-۱ اهداف کلی ۱-۴-۲  اهداف جزئی…

17,000 تومان تومان

ارزیابی و مدیریت ریسک دهکده سالمندان با استفاده از روش FMEA

فصل اول: مقدمه ۱-۱-مقدمه ۱-۲- بیان مساله ۱-۳- بیان اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۱-۴- اهداف تحقیق ۱-۵- سوالات تحقیق…

17,000 تومان تومان

امکان سنجی استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در صنایع کوچک و متوسط شهرک های صنعتی شهرستان آمل

فصل اول:کلیات پژوهش مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق چهارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق اهداف جزئی تحقیق سوال…

17,000 تومان تومان

ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی

فصل اول : کلیات °      ۱-۱) مقدمه °      ۱-۲) بیان مسأله °      ۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق °      ۱-۴) متدولوژی…

17,000 تومان تومان

پیش بینی تقاضا برای بیمه عمر در ایران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

فصل اول:کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه ۱-۲ تعریف مساله و سوالات اصلی تحقیق ۱-۳ فرضیه ها ۱-۳-۱ فرضیه اصلی ۱-۳-۲  فرضیه…

17,000 تومان تومان

تخصیص ساده و چندگانه‌ی ظرفیت محدود مسئله‌ی مکان‌یابی محور مبتنی بر رویکرد بهینه‌سازی استوار

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه ۱-۲ تعاریف کلی از حوزه تحت بررسی ۱-۲-۱ مکان‌یابی محور ۱-۲-۲ انواع کاربرد‌های مسئله‌ی…

17,000 تومان تومان

طراحی مدل یکپارچه تشکیل سلول با چیدمان سلول و زمانبندی عملیاتها با در نظر گرفتن چیدمان سلولی خطی دو ردیفی و حل آن با الگوریتم ژنت

فصل اول کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مساله ۱-۳- هدف انجام تحقیق ۱-۴- ضرورت انجام تحقیق ۱-۵- ساختار تحقیق…

17,000 تومان تومان

عارضه یابی زنجیره تامین با استفاده از استاندارد CSCMP

فصل ۱ کلیات پژوهش‌ ۱-۱ مقدمه ۱-۲ اهمیت موضوع پژوهش ۱-۳ مفروضات و اهداف پژوهش ۱-۴ مراحل انجام پژوهش ۱-۵…

17,000 تومان تومان

مدیریت کیفیت خدمات بانکی با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای و توسعه عملکرد کیفی (مطالعه موردی: بانک دولتی، نیمه خصوصی و خصوصی در مازندران)

  فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه مسئله ضرورت انجام تحقیق سوالات پژوهش اهداف پژوهش واژگان کلیدی فصل دوم: ادبیات تحقیق…

17,000 تومان تومان