اثر شش هفته تمرینات اصلاحی موضعی و تمرینات عصبی عضلانی بر راستای زانو در پسران دارای زانوی پرانتزی در حرکت برشی

فصل اول: کلیات طرح تحقیق ۱-۱٫ مقدمه ۱-۲٫ بیان مسئله ۱-۳٫ اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۴٫ اهداف تحقیق ۱-۴-۱٫ هدف…

17,000 تومان تومان

ارتباط بین ابهام نقش و میزان پرخاشگری در بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران

فصل اول (مقدمه و کلیات) مقدمه بیان مسأله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق هدف کلی تحقیق اهداف اختصاصی تحقیق…

17,000 تومان تومان

بررسی اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی‌شدن ایران

فصل اول: مقدمه و معرفی ۱-۱ مقدمه و بیان مسئله ۱-۲ ضرورت و اهمیت تحقیق ۱-۳ اهداف تحقیق ۱-۳-۱ هدف…

17,000 تومان تومان

تاثیر تغییرپذیری در سطح افزونگی اجرا برای سطوح مختلف مهارت بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال

فصل اول: مقدمه و طرح تحقیق مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق فرضیه های تحقیق پیش فرض…

17,000 تومان تومان

رابطه محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت بدنی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی استان کردستان

فصل اول – مقدمه و کلیات ۱-۱ مقدمه ۱-۲ بیان مسأله ۱-۳ اهمیت وضرورت تحقیق ۱-۴ اهداف تحقیق ۱-۵ فرضیه­های…

17,000 تومان تومان

رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف

فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مساله اهمیت و ضرورت  تحقیق اهداف تحقیق هدف کلی اهداف اختصاصی سوالات تحقیق فرضیه…

17,000 تومان تومان