آثار مفهوم حمایت از مالکیت فکری در توسعه حقوق عمومی و شهروندی

آثار مفهوم حمایت از مالکیت فکری در توسعه حقوق عمومی و شهروندی چکیده   مقدمه الف)تبیین موضوع ب) پیشینه تحقیق ج)…

22,000 تومان تومان

آسیب ها و چالش های تفکیک اعیانی

سازمان ثبت اسناد و املاک از جمله سازمانهای قدیمی، و بسیار مهم درتثبیت سرمایه های اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی…

22,000 تومان تومان

آموزش عمومی حقوق ثبت اسناد و املاک و تأثیرآن بر افزایش شاخص های بهداشت حقوقی

مقدمه دید گاه های کلی آموزش عمومی قوانین و مقررات ثبتی در راستای توسعه بهداشت حقوقی نقش فرهنگ سازی و…

17,000 تومان تومان

ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

چکیده بخش اول: کلیات ۱-۱ کلیات ۱-۱-۱ مقدمه ۱-۱-۲ بیان مسأله ۱-۱-۳ سابقه تحقیق ۱-۱-۴ سوالات تحقیق ۱-۱-۵ فرضیات تحقیق…

17,000 تومان تومان

ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

بخش اول: کلیات ۱-۱ کلیات۳ ۱-۱-۱ مقدمه ۱-۱-۲ بیان مسأله۳ ۱-۱-۳ سابقه تحقیق۴ ۱-۱-۴ سوالات تحقیق۴ ۱-۱-۵ فرضیات تحقیق۵ ۱-۱-۶…

17,000 تومان تومان

اسناد مالکیت معارض

مقدمه مروری بر ماده ۲۵ ق ث مفهوم سند معارض از منظر قانون تکلیف ادارات ثبت در مقابل اسناد معارض…

17,000 تومان تومان

انجام معامله نسبت به املاک مورد رهن و تنظیم اسناد وکالت نسبت به آنها

مبحث اول بررسی ماده ۳۹۷ قانون مدنی با توجه به ماده ۳۹۷ ق.م. که مقرر می‌دارد: «راهن نمی‌تواند در رهن…

12,000 تومان تومان

بازرسی و پاسخگویی در ثبت اسناد و املاک

تعریف بازرسی : تعریف بازرس : شرح وظایف بازرس دفترخانه ها :p فواید بازرسی : موارد بازرسی : الف :…

17,000 تومان تومان

بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

فصل اول: معنا، مفهوم سند،، ارکان و اقسام آن مبحث اول: تعریف سند گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی گفتار…

17,000 تومان تومان

بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

فصل اول : کلیات مبحث اول:  مفهوم سند رسمی و پیشینه تاریخی آن در ایران گفتار اول : مفهوم سند…

17,000 تومان تومان

بررسی تحلیلی مواد 355 قانون مدنی و 149 قانون ثبت

فصل اول: بررسی ماده ۱۴۹ قانون ثبت ۱-۱مبحث اول:مفاد ماده ۱۴۹ق ث ۲-۱مبحث دوم:خاص بودن شمول ماده ۱۴۹ق ث ۳-۱مبحث…

17,000 تومان تومان

بررسی تخصصی تفکیک املاک ثبتی

بررسی تخصصی تفکیک املاک ثبتی مقدمه تفکیک تعریف تفکیک در لغت : تعریف تفکیک ازنظر ثبتی : انواع تفکیک بطور…

22,000 تومان تومان