بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر تمایل به مشارکت اجتماعی ساکنین و شاغلین محله زنجان جنوبی تهران، در فرایند نوسازی بافت های فرسوده

-فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه ۲-۱ بیان مسأله ۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق ۴-۱ اهداف تحقیق ۵-۱ سؤالات و…

17,000 تومان تومان

بررسی تاثیر طرح هدفمند کردن یارانه ها بر سبد مصرفی خانوار روستای بخش آباد شهرستان دامغان

فصل اول: کلیات مقدمه طرح مسئله سوالات تحقیق اهمیت و ضرورت موضوع اهداف پژوهش فرآیند تاریخی موضوع {یارانه در جهان}…

17,000 تومان تومان

بررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقا دهنده سلامتی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران در سال1392

  فصل اولکلیات تحقیق ۰۱-ژانویه           مقدمه ۰۱-فوریه            بیان مسئله ۰۱-مارس            اهمیت و ضرورت: ۰۱-آوریل            تعاریف واژه ها: ۰۱/۰۴/۲۰۰۱      تعریف کیفیت…

17,000 تومان تومان

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی (مطالعه موردی:کارکنان ثبت احوال مازندران)

  فصل اول: جزییات ۱-۱- فتح باب ۱- ۲- آشنایی اجمالی با سازمان ثبت احوال کشور ۱- ۳- تبیین مساله…

17,000 تومان تومان

بررسی سیاست گذاری اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران

فصل۱:کلیات ۱-۱: مقدمه ۱-۲: بیان مساله ۱-۳: اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۴: اهداف تحقیق: ۱-۵: سوالات تحقیق ۱-۶: مرورتجربی تحقیق…

17,000 تومان تومان

بررسی و مقایسه سازگاری اجتماعی در دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار مورد مطالعه: دانش آموزان مقطع متوسطه پسرانه منطقه 12 شهر تهران

فصل اول:کلیات تحقیق ۱-۱٫مقدمه ۲-۱٫ چارچوب نظری ۳-۱٫ مدل تحقیق ۴-۱٫ بیان مساله ۵-۱٫ اهمیت تحقیق ۶-۱٫  اهداف تحقیق الف:…

17,000 تومان تومان

جستجوی تجربه ی مددجویان از اقامت در کانون اصلاح و تربیت استان تهران ( سال 1392- 1391 )

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه ۱-۲ بیان مسأله ۱-۳ اهمیت و ضرورت ۱-۴ بیان واژه ۱-۵ مبانی نظری پژوهش…

17,000 تومان تومان

فرهنگ فقر یا فقر فرهنگی با نگاهی به چهره فقر در چند محله فقیرنشین در تهران

  فصل اول ۱-۱ – مقدمه ۱-۲- هدف اصلی تحقیق ۱-۳- ضرورت و اهمیت موضوع ۱- ۴ – سوال های…

17,000 تومان تومان

گفتمانهای فقرزدایی در دولت‌های پس از انقلاب‌اسلامی ( دولتهای سازندگی و اصلاحات )

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱- بیان مساله ۱-۲- هدف از انجام تحقیق ۱-۳- تعاریف ۱-۴- جمع بندی فصل دوم :…

17,000 تومان تومان

نقش عوامل فرهنگی بر موفقیت و عدم موفقیت تعاونیهای تولید کشاورزی شهرستان کهگیلویه

پژوهش حاضر با هدف یافتن عوامل موثر بر موفقیت وعدم موفقیت تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان کهگیلویه به صورت پیمایشی،جامعه…

17,000 تومان تومان