اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباط مؤثر و جرأتمندی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان

فصل اول کلیات ۱-۱ مقدمه فصل اول ۲-۱ بیان مسأله ۳-۱انگیزه پژوهشگر ۴-۱ اهداف تحقیق ۵-۱ ضرورت و اهمیت پژوهش…

17,000 تومان تومان

بازشناخت رفتاری دستگاه اموی در چارچوب مولفه های عملیات روانی

فصل اول کلیات مقدمه طرح مسئله و تعریف آن ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش ضرورت و اهمیت نظری یا علمی…

17,000 تومان تومان

بررسی کیفیت زندگی دختران ساکن در مرکز قرنطینه بهزیستی و ارتباط آن با انتظارات آن‌ها از مرکز و پس از ترخیص از مرکز

                         مقدمه بیان مسأله ضرورت پژوهش اهداف پژوهش فواید پژوهش انگیزه پژوهشگر کلید واژه‌ها سازماندهی پژوهش        …

17,000 تومان تومان

بررسی و مقایسه عملکرد سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی کودکان خیابانی شهر تهران

فصل اول: کلــــــــــیات ۱-۱ مقدمه ۱- ۲ بیان مسأله ۱- ۳ انگیزه پژوهشگر ۱- ۴ اهداف تحقیق ۱-۵ اهمیت و…

17,000 تومان تومان

رابطه‌ی بین آموزش مهارت‌های زندگی (با تأکید بر مهارت‌‌های پیش از ازدواج) و سازگاری زناشویی فرزندان شاهد، جانباز و آزاده‌ی استان قم

فصل اول : کلیات پژوهش ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مسئله ۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش ۱-۴- فایده پژوهش ۱-۴-۱- نظری…

17,000 تومان تومان

سطح کیفیت زندگی مادران دارای فرزند توانخواه وعوامل مؤثرآن

کلیات پژوهش ۱-۱ مقدمه ۱-۲ بیان مسئله ۱-۳ اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ۱-۴ اهدف تحقیق ۱-۴-۱ هدف اصلی تحقیق…

17,000 تومان تومان

عوامل اجتماعی موثر بر بازگشت زنان به اعتیاد

فصل اول – کلیات تحقیق مقدمه طرح مساله اهداف تحقیق ضرورت و اهمیت تحقیق پرسش های تحقیق فصل دوم  _…

17,000 تومان تومان

مقایسه سطح کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن میان کودکان آزار دیده و کودکان عادی 14 -10 سال شهرستان بیرجند در سال 1391

فصل اول:  کلیات پژوهش ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مسئله ۱-۳- انگیزه پژوهشگر ۱-۴- هدف پژوهش ۱-۴-۱- هدف کلی ۱-۴-۲- اهداف…

17,000 تومان تومان

نقش حمایت اجتماعی در میزان سلامت روان کارمندان جوان شهرداری تهران

پیشرفت و اعتلای هر سیستم و نهادی در گرو کارآمدی عناصر و اعضای آن است .کار آمدی و کارایی اعضا…

17,000 تومان تومان