“عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران”

  فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه ۱-۱)بیان مساله ۲-۱)اهمیت و ضرورت موضوع ۳-۱)هدف تحقیق ۴-۱)پرسش های تحقیق ۵-۱)فرضیه های…

17,000 تومان تومان

اثر تعدیل کننده تغییرات فروش دوره های قبل بر رفتار نامتقارن هزینه ها

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱مقدمه ۱-۲ بیان مساله تحقیق ۱-۳ ضرورت انجام تحقیق ۱-۴ هدفهای تحقیق ۱-۵ فرضیه های تحقیق…

17,000 تومان تومان

اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران

فصل اول – کلیات تحقیق –مقدمه –بیان مساله پژوهش –پرسشهای پژوهش –اهداف پژوهش و ضرورت آن –نهاد یا موسساتی که…

17,000 تومان تومان

ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و توانایی شرکت در اخذ تسهیلات مالی با تأکید بر ساختار مالکیت

فصل اول ۱-۱مقدمه ۱-۲ بیان و تشریح موضوع ۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۴ اهداف تحقیق ۱-۵ پرسشهای تحقیق ۱-۶…

17,000 تومان تومان

ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود وهموار سازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

فصل اول کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه ۱-۲ تاریخچه مطالعاتی ۱-۳ بیان مسئله ۱-۴چارچوب نظری پژوهش ۱-۵ مدل مفهومی پژوهش ۱-۶فرضیه…

17,000 تومان تومان

ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

فصل اول فصل اول: کلیات تحقیق -: مقدمه -: بیان مسئله -: اهمیت و ضرورت تحقیق -: اهداف تحقیق -:…

17,000 تومان تومان

ارزیابی تأثیر حسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه فکری سازمانهای دولتی کشور

فصل اول:  کلیات پژوهش ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مسئله ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۴- اهداف تحقیق ۱-۴-۱- هدف اصلی…

17,000 تومان تومان

ارزیابی رابطه بین محافظه کاری و مالکیت نهادی و اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر شدت این رابطه

فصل اول: کلیات تحقیق –  مقدمه -بیان مسئله – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق -اهداف تحقیق -سؤالات تحقیق – فرضیه…

17,000 تومان تومان

ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  ۱- فصل اول ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مساله ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۴- اهداف تحقیق ۱-۴-۱- اهداف اصلی…

17,000 تومان تومان

ارزیابی رابطه بین هزینه های ورودی شرکت ها و نسبت سودآوری آن ها در شرکت های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فصل اول ا-کلیات تحقیق ۱-۱) مقدمه ۱-۲) بیان مسأله ۱-۳) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۱-۴) اهداف مشخص تحقیق ۱-۵)…

17,000 تومان تومان

ارزیابی سامانه حسابداری وگزارشگری مالی گمرک شیرازبه بخش حسابداری دولتی وتامین اعتبار و خزانه

فصل اول : کلیات پژوهش ۱ـ۱ـ دیباچه ۱ـ۲ـ بیان مسئله وانگیزه برگزیدن موضوع پژوهش ۱ـ۳ـ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…

17,000 تومان تومان

ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های شرکتی-رویکرد الگوریتم درخت تصمیم

فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱-مقدمه ۱-۲-مساله پژوهش ۱-۳-اهدف پژوهش ۱-۴-سوال های پژوهش ۱-۵-متغیرهای پژوهش ۱-۵-۱-متغیرهای مستقل ۱-۵-۲- متغیرهای وابسته ۱-۶-…

17,000 تومان تومان