دانلود سوالات آزمون استخدامی فناوری اطلاعات

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

22,000 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی برق قدرت سال 1401

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

172,000 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی کارشناس امور بانکی دادگستری ویژه آزمون 1401

26,500 تومان

سوالات استخدامی کارشناس امور بانکی دادگستری کامل ترین منبع مطالعاتی آزمون استخدامی پیش رو نیز تلقی می شود. این پکیج آموزشی بعد…

26,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی کارشناس شبکه

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

26,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی مهندسی عمران ویژه آزمون 1401

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

24,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی نقشه برداری ویژه آزمون ۱۴۰1

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

31,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری سال 1401

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

21,500 تومان تومان

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی کامپیوتر سال 1400

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

22,000 تومان تومان