دانلود سوالات آزمون استخدامی امور مالیاتی دستگاه های اجرایی

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

19,500 تومان تومان

دانلود سوالات آزمون استخدامی حسابداری دستگاه های اجرایی

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

26,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی امور مالیاتی دستگاه های اجرایی ویژه آزمون ۱۴۰۱

مجموعه سوالات استخدامی امور مالیاتی دستگاه های اجرایی دارای بخش های مرتبط به هم است که اگر بخواهیم به مهمترین…

26,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی حسابداری و حسابرسی کارشناس دادگستری ویژه آزمون ۱۴۰۱

سوالات استخدامی حسابداری و حسابرسی کارشناس دادگستری کامل ترین منبع مطالعاتی آزمون استخدامی پیش رو نیز تلقی می شود. سوالات موجود…

26,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی حسابرس دیوان محاسبات کشور ویژه آزمون 1401

همه‌ی ما می دانیم که الگوهای زیادی برای رسیدن به موفقیت وجود دارد اما اینکه کدام الگو مسیر را برایمان…

26,300 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی سازمان تعزیرات حکومتی

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

17,000 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی کارشناس آمار موضوعی دستگاه های اجرایی ویژه آزمون 1401

طبق روال همیشه مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی…

24,300 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی کارشناس آموزش دیوان محاسبات ویژه آزمون 1401

سوالات استخدامی کارشناس آموزش دیوان محاسبات کشور نام بسته ای کامل ویژه آزمون استخدامی سال جاری می باشد. این بسته…

26,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی کارشناس اقتصادی موقوفات دستگاه های اجرایی

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

23,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی کارشناس امور اداری دیوان محاسبات کشور ویژه آزمون 1401

طبق روال همیشه مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی…

26,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی کارشناس امور خبری دستگاه های اجرایی

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

18,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی کارشناس امور روانی دستگاه های اجرایی

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

26,500 تومان تومان