دانلود سوالات استخدامی کارشناس بودجه و تشکیلات دیوان محاسبات ویژه آزمون ۱۴۰۱

سوالات استخدامی کارشناس بودجه و تشکیلات دیوان محاسبات کشور مجموعه سوال 24 از بخش های مختلفی تشکیل شده است که…

26,500 تومان تومان