دانلود سوالات استخدامی مدیریت بازرگانی شرکت نفت ویژه آزمون 1401

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

28,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی مدیریت توسعه و منابع انسانی شرکت نفت ویژه آزمون 1401

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

24,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی مهندسی شیمی شرکت نفت

احتراماً متعهد شده ایم تا با استفاده از مهم ترین و کاربردی ترین مطالب مربوط به هر بخش بسته هایی…

24,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی مهندسی صنایع شرکت نفت ویژه آزمون 1401

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

28,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی مهندسی عمران شرکت نفت

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

26,500 تومان تومان