دانلود سوالات استخدامی بخش خصوصی ویژه آزمون ۱۴۰1

سوالات آزمون استخدامی بخش خصوصی مجموعه ای است که بعد از تکاپوی بسیار زیاد دست به تولید آن زده ایم…

23,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی بخش خصوصی ویژه آزمون ۱۴۰۱

طبق روال همیشه مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی…

19,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی حسابداری شرکت های خصوصی و دانش بنیان

مجموعه نمونه سوالات حسابداری شرکت های خصوصی و دانش بنیان که ویژه آزمون استخدامی پیش رو می باشد  که شامل…

26,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی حقوق شرکت های خصوصی و دانش بنیان ویژه آزمون 1401

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

28,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی دبیر ریاضی شرکت های خصوصی و دانش بنیان ویژه آزمون 1401

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

30,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی دبیر زیست شرکت های خصوصی و دانش بنیان ویژه آزمون 1401

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

28,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی دبیر هنر شرکت های خصوصی و دانش بنیان ویژه آزمون 1401

سوالات استخدامی دبیر هنر شرکت های خصوصی و دانش بنیان کامل ترین منبع مطالعاتی آزمون استخدامی پیش رو نیز تلقی می…

26,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی عمران شرکت های خصوصی و دانش بنیان

این مجموعه جهت معرفی به شما داوطلبین عزیز برای شرکت در آزمون استخدامی عمران شرکت های خصوصی و دانش بنیان می…

30,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی فن آوری اطلاعات شرکت های خصوصی و دانش بنیان

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

26,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی فن آوری اطلاعات شرکتهای خصوصی و دانش بنیان

رشته ی فن آوری اطلاعات که به کارشناس و مهندس فناوری اطلاعات نیازمند است، جهت جذب نیرو و تکمیل کادر…

24,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی مترجمی زبان انگلیسی شرکت های خصوصی و دانش بنیان

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

24,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی متصدی امور بانکی شرکت های خصوصی و دانش بنیان

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

28,300 تومان تومان