دانلود سوالات استخدامی تصدی امر قضا

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

20,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی تقریر نویس قوه قضاییه ویژه آزمون 1401

سوالات استخدامی تقریر نویس قوه قضاییه مجموعه ای کامل از سوالات سال های گذشته می باشد که توسط مجموعه سوال…

26,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی حسابدار قوه قضاییه ویژه آزمون 1401

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

24,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی قوه قضاییه سال 1401

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

18,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی قوه قضاییه ویژه آزمون 1401

این مجموعه کامل شامل نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه به همراه پاسخ نامه می باشد که خواهد توانست به تمامی…

20,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی قوه قضاییه ویژه آزمون ۱۴۰۱

سوالات استخدامی قوه قضاییه مجموعه سوال 24 از بخش های مختلفی تشکیل شده است که در ادامه به تشریح و…

23,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی کارشناس آمار موضوعی قوه قضاییه ویژه آزمون 1401

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

24,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی کارشناس شبکه قوه قضاییه ویژه آزمون 1401

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

26,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی ماشین نویس قوه قضاییه ویژه آزمون 1401

مجموعه سوالات استخدامی ماشین نویس قوه قضاییه دارای ۶ بخش به هم مرتبط است که اگر بخواهیم به مهمترین آنها اشاره…

24,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی متصدی امور دفتری قوه قضاییه سال 1401

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

26,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی مددکار اجتماعی قوه قضاییه ویژه آزمون 1401

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

26,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی مسئول ابلاغ و اجرای قوه قضاییه ویژه آزمون 1401

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

26,500 تومان تومان