بررسی و تحلیل سبک شناسی آثار علیرضا قزوه

فصل اول: کلیّات پژوهش ۱-۱-بخش اول: کلیات ۱-۱-۱-بیان مسئله ۱-۱-۱-۱-تعریف لغوی سبک­شناسی ۱-۱-۱-۲-انواع مفهوم سبک ۱-۱-۱-۳-تقسیم بندی سبک ۱-۱-۱-۴-انواع سبک…

17,000 تومان تومان

بررسی و تحلیل شعر اعتراض در دهه10_ 40 (با تکیه بر سروده های 20 شاعر)

فصل اول:  کلیات شعر اعتراض ۱-۱- عناصر تشکیل دهنده یک اثر هنری ۱-۲-اعتراض در لغت ۱-۳-ادب اعتراض چیست ۱-۴- روح…

17,000 تومان تومان

نقد جامعه شناختی در دیوان اشعار سید اشرف الدین گیلانی (نسیم شمال)

جامعه‌شناسی ادبیات، یکی از شاخه‌های جامعه‌شناسی است که به بررسی، ژرف‌کاوی و تمرکز مطالعه در محتوای ادبیات به عنوان «هنر…

17,000 تومان تومان