بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاوم سازی ساختمانهای آموزشی وارائه راهکار

فصل اول : کلیات پژوهش مقدمه اهمیت موضوع: بیان مساله هدف فرضیه ها و سوالات روش کار تعریف واژه ها…

17,000 تومان تومان

بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مسأله اهمیت و ضرورت انجام تحقیق اهداف تحقیق جنبه جدید بودن و نوآوری در…

17,000 تومان تومان

تحلیل توزیع پروژه های عمرانی حمل و نقل جاده ای در سطح کشور با استفاده از سیاست های آمایش سرزمین

فصل اول: کلیات ۱-۱-  مقدمه ۱-۲-  ضرورت ۱-۳-  اهداف تحقیق ۱-۴-  فرضیات تحقیق               …

17,000 تومان تومان