ارائه‏ی یک روش تحلیلی جدید برای تعیین رفتار پی‏های سطحی مستقر بر خاک مسلح

فصل ۱-  کلیات و مقدمه ۱-۱-      پیشگفتار ۱-۲-      بیان موضوع ۱-۳-      ضرورت تحقیق ۱-۴-      هدف پژوهش ۱-۵-      قلمرو پژوهش ۱-۶-     …

17,000 تومان تومان

ارزیابی چرخش محورهای اصلی تنش و کرنش و عدم هم محوری آنها در الگوی پیشبینی روانگرایی خاکهای غیر چسبنده

۱-فصل اول: مقدمه و کلیات ۱-۱- ۱-۲-اهداف پایان­نامه ۱-۳-ساختار پایان­نامه ۲-فصل دوم: مطالعات گذشته ۲-۱-عدم هم­محوری در رفتار خاک ۲-۱-۱-تعریف…

17,000 تومان تومان

ارزیابی مقایسه ای مکانیسم شکست شیروانی های خاکی تحت تراوش بر اساس روش های تعادل حدی و عددی

فصل اول: مقدمه ۱-۱ مقدمه ۱-۲  بیان مسئله ۱-۳ ضرورت انجام پژوهش ۱- ۴ اهداف پژوهش ۱-۵ سوالات تحقیق ۱-۶…

17,000 تومان تومان

افزایش ظرفیت باربری خاک های دانه ای حفره دار زیر پی گسترده به وسیله ژئوسینتتیکها

فصل اول : کلیات ۱-۲- ضرورت انجام تحقیق ۱-۳-اهداف تحقیق ۱-۴- سوالات و فرضیات تحقیق ۱-۵-مدل تحقیق ۱-۷-روش تحقیق ۱-۸-…

17,000 تومان تومان

بررسی آزمایشگاهی رفتار خزشی خاک‌ها تحت تنش برشی ثابت

فصل اول: کلیات مقدمه اهداف ترتیب پایان نامه   فصل دوم: پیشینه ی تحقیق تحکیم خزش   فصل سوم: مبانی…

17,000 تومان تومان

بررسی آزمایشگاهی و عددی پدیده قوسی خاک

فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه بیان مسئله اهداف تحقیق اهداف کلی اهداف جزئی   فصل دوم: تئوریهای مربوط به فشار…

17,000 تومان تومان

بررسی اثرنانوذرات بر فرآیند خودترمیمی خاک های رسی

فصل اول-کلیات ۱-۱- مقدمه ۱-۲- اهداف پژوهش ۱-۳- ساختار پژوهش فصل دوم-پیشینه تحقیق ۲-۱- مقدمه ۲-۲- تاریخچه نانوفناوری ۲-۳- دلایل…

17,000 تومان تومان

بررسی تغییرات مدول الاستیسته، ضریب عکس‌العمل بستر و میزان ظرفیت باربری در ‏خاک‌ بهسازی شده توسط: آهک وآهک،سیمان ،‏ ژئوگرید با استفاده از آزمایش بارگذاری صفحه ‏

فصل ۱ ۱-۱- مقدمه ۱-۱-۱- هدف: ۱-۱-۲- دامنه کاربرد: ۱-۲- موارداستفاده آزمایش ۱-۲-۱- تعییم مقاومت نهایی ۱-۲-۲- تعیین پارامترهای تغییر…

17,000 تومان تومان

بررسی و مقایسه عددی ظرفیت باربری گروه شمعهای مخروطی و استوانهای به روش اجزای محدود سه بعدی

فصل اول: مقدمه ۱-۱- مقدمه ۱-۲- هندسه متعارف برخی شمع­های درجا ۱-۳- نحوه قرارگیری شمع‌ها در خاک ۱-۴- گروه شمع‌ها…

17,000 تومان تومان

تأثیر تثبیت با آهک و سرباره فولادسازی ذوب آهن اصفهان (BOS) بر دوام خاک رسی و خاک رس آلوده به مواد شیمیایی

۱-۱- کلیات ۱-۲- اهداف پایان‌نامه ۱-۳- معرفی فصل‌های پایان‌نامه     ۲-۱- مقدمه ۲-۲- کانی‌های رس ۲-۲-۱- ترکیب و ساختمان…

17,000 تومان تومان

تاثیر پارامتر های ژئوتکنیکی خاک بر طراحی پی های حلقوی ، مطالعه موردی برج های خنک‏کن نیروگاه کازرون

فصل اول: کلیات ۱-۱- مقدمه ۱-۲- موقعیت نیروگاه کازرون ۱-۳- زمین شناسی منطقه ۱-۴- مطالعات ژئوتکنیک ۱-۵-ضرورت انجام پژوهش ۱-۶-…

17,000 تومان تومان

تثبیت و اصلاح خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه بادی با استفاده از دوغاب پلیمری

فصل اول مقدمه ۱-۱-دورنمای کار ۲-۱-تعریف مسأله ۳-۱-مروری بر مطالب ارائه شده در این تحقیق فصل دوم سابقه تحقیق ۱-۲-…

17,000 تومان تومان