: بررسی تأثیر سبک‌های مدیریت مشارکتی و سنتی بر خلاقیت دبیران مطالعه موردی دبیرستان‌های ناحیه‌ 1و2 شهر شیراز

فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مساله ۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش ۱-۴- اهداف پژوهش ۱-۵-تعریف اصطلاحات کلیدی…

17,000 تومان تومان

امکان سنجی پیاده سازی آموزش مجازی در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی و ارائه راهکارهای مناسب

فصل اول:کلیات طرح تحقیق مقدمه بیان مساله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق سوال های تحقیق تعاریف واژگان و مفاهیم…

17,000 تومان تومان

بررسی انطباق عملکرد جاری مدیران بر وظایف مدیران آموزشی دوره ابتدایی شهرستان پاکدشت با رویکرد: مدیریت زمان

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مسأله ۱-۳- اهمیت وضرورت مسأله ۱-۴- اهداف تحقیق: (به تفکیک هدف کلی…

17,000 تومان تومان

بررسی رابطه ادراکات ازعدالت سازمانی و اعتماد سازمانی در میان کارکنان صدای جمهوری اسلامی ایران

فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق اهداف کلی اهداف جزئی سوال و فرضیه…

17,000 تومان تومان

بررسی رابطه بررسی رابطه بین میزان مشارکت در تصمیم گیری ها با انگیزش شغلی معلمان مدارس متوسطه اول ناحیه یک بندرعباس

-۱- مقدمه در دنیای کنونی به دلیل رشد و توسعه علوم و تکنولوژی و نفوذشان در عرصه های مختلف زندگی،…

17,000 تومان تومان

بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر بندرعباس

فصل اول:کلیات تحقیق ۱-۱-تعریف و بیان مساله ۱-۲-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۱-۳-اهداف تحقیق ۱-۳-۱-اهداف کلی ۱-۳-۲-اهداف جزئی ۱-۴-سؤالات تحقیق…

17,000 تومان تومان

بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و عدالت سازمانی با خودکارآمدی حرفه ای اعضای هیأت علمی دانشگاه یاسوج

فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱- بیان مسأله ۱-۲-  ضرورت و اهمیت پژوهش ۱-۳- اهداف پژوهش : ۱-۴- پرسش­های پژوهش :…

17,000 تومان تومان

بررسی رابطه تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی در دانشگاه های منتخب شهر اصفهان

فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه ۱-۱ شرح و بیان مسئله ۱-۲ اهمیت و ارزش پژوهش ۱-۳ اهداف پژوهش ۱-۴ فرضیه…

17,000 تومان تومان

بررسی رابطه سلامت سازمانی مدارس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی منطقه 8 شهر تهران

فصل اوّل : کلیات پژوهش مقدمه ۱-۱ بیان مسئله ۲-۱ اهمیت و ضرورت پژوهش ۳-۱ اهداف پژوهش ۴–۱ فرضیه ها…

17,000 تومان تومان

بررسی رابطه مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش از دیدگاه معلمان دوره متوسطه نظری استان هرمزگان

فصل اول (کلیات تحقیق) ۱-۱)مقدمه ۱-۲)بیان مسئله ۱-۳)اهمیت و ارزش تحقیق ۱-۴)اهداف تحقیق: ۱-۵)فرضیه‏های تحقیق: ۱-۵-۱)فرضیه اصلی ۱-۵-۲)فرضیات فرعی ۱-۶)تعریف…

17,000 تومان تومان

بررسی وضعیت موجود و ارائه راهکارهای نوین تامین منابع مالی آموزش و پرورش مبتنی بر درآمدهای مالیاتی در استان سمنان

فصل اول:کلیات تحقیق مقدمه بیان مسئله : ضرورت و اهمیت تحقیق : اهداف تحقیق : سوال های پژوهش: تعریف عملیاتی:…

17,000 تومان تومان

تأثیر آموزش مهارت های مدیریت زمان بر کاهش اهمال کاری و عملکرد تحصیلی

مقدمه: زمان با ارزش ترین منبعی است که در اختیار انسان قرار دارد زیرا منابع دیگر به شرط وجود زمان…

17,000 تومان تومان