اثربخشی مشاوره گروهی بر اساس منابع تکوین خود بر افزایش ابراز وجود معتادان در حال باز توانی

  فصل اول(کلیات تحقیق) مقدمه بیان مساله اهمیت و ضرورت تحقیق -تعاریف متغیر ها تعاریف نظری تعاریف عملی -اهداف پژوهش…

17,000 تومان تومان

بررسی اثربخشی مشاوره ی گروهی مبتنی بر رویکرد ارتباطی ستیر بر فرسودگی زناشویی و میل به طلاق زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره

فصل اول:کلیات پژوهش مقدمه بیان مساله ضرورت و کاربردپژوهش اهداف پژوهش هدف کلی اهداف جزئی فرضیه های پژوهش فرضیه کلی…

17,000 تومان تومان

بررسی چالش‌ها، تغییرات و رضایت زناشویی زنان در انتقال به مرحله والدینی

فصل اول بیان مسئله ضرورت و اهمیت سئول‌ها پژوهش تعریف نظری و عملی مفاهیم فصل دوم مقدمه تئوری سیستم‌های خانواده…

17,000 تومان تومان

بررسی رابطه بین ارضاء نیازهای بنیادین روان‌شناختی و خودشناسی انسجامی با رضایت زناشویی در فرهنگیان سبزوار

فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مسأله ضرورت و اهمیت تحقیق اهداف  تحقیق فرضیات تحقیق تعاریف نظری و عملی متغیرهای…

17,000 تومان تومان

بررسی رابطه بین هوش هیجانی معلمان زن با خشونت اعمال شده علیه آنان در شهرستان بندرعباس

فصل اول : موضوع پژوهش ۱-۱ مقدمه : ۱-۲٫ بیان مسأله : ۳-۱ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش: ۱-۴ اهداف…

17,000 تومان تومان

بررسی رابطه سبک های دلبستگی والدین با پرخاشگری و رشد اجتماعی کودکان 7تا 11 سال (مقطع ابتدایی ) شهرستان بهشهر در سال تحصیلی 1393

-۱مقدمه دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻋﺎ ﻃﻔﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﻳﺪاری اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ  ﻣﺎدر و ﻛﻮدک ﻳﺎ اﻓﺮادی ﻛـﻪ ﻧـﻮزاد در ﺗﻌﺎﻣـﻞ…

17,000 تومان تومان

بررسی رابطه عاطفی والدین و تأثیر آن بر تربیت فرزندان

فصل اول: خانواده و روابط والدین مقدمه تعریف خانواده نقش خانواده نقش والدین در مسئولیت‌پذیری فرزندان ارزش‌ها و جو خانوادگی…

17,000 تومان تومان

بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی

فصل اول : طرح تحقیق ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مساله ۱-۳- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ۱-۴- اهداف تحقیق ۱-۴-۱-…

17,000 تومان تومان

بررسی شناخت عوامل موثر بر تمایل به فرزندآوری زنان و مردان متاهل شهر جهرم

مقدمه گستردگی رسانه های جمعی و نهایتا پدیده جهانی شدن در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه میزان…

17,000 تومان تومان

بررسی مقایسه ای سبک های دلبستگی و تمایل به طلاق با کنترل سر سختی روان‌شناختی بین زنان، دارای شوهر مبتلا به اختلال مصرف مواد

فصل اول طرح تحقیق ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مساله ۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۱-۴- اهداف تحقیق ۱-۴-۱-هدف کلی…

17,000 تومان تومان

برسی رابطه بین خود متمایز سازی مادران با تعارض والد – فرزندی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختردوره راهنمایی

فصل اول : کلیات مقدمه بیان مسئله ضرورت و اهمیت پژوهش هدف پژوهش سوالهای پژوهش فرضیه های پژوهش مفاهیم نظری…

17,000 تومان تومان

برسی رابطه بین خود متمایز سازی مادران با تعارض والد – فرزندی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختردوره راهنمایی

         فصل اول : کلیات مقدمه بیان مسئله ضرورت و اهمیت پژوهش هدف پژوهش سوالهای پژوهش فرضیه های پژوهش مفاهیم…

17,000 تومان تومان