ارائه راهکاری برای انتخاب مدل هزینه‌ی کیفیت با استفاده از تکنیک گسترش ویژگی های کیفیت

۱-فصل اول تعرف مساله ۱-۱ مقدمه و تعریف مسئله ۱-۲ ضرورت انجام تحقیق ۱-۳ تعریف مسئله ۱-۴ روش تحقیق و…

17,000 تومان تومان

ارائه مدل ریاضی برای مسئله زنجیره تامین معکوس با در نظر گرفتن نیازمندی های مشتری

مقدمه ضرورت انجام تحقیق مقایسه زنجیره تامین رو به جلو و معکوس سازمان های موفق در زنجیره تامین معکوس معرفی…

17,000 تومان تومان

ارائه مدلی جهت بهینه سازی مقایسه خروجی نتایج با الگوریتم مورچگان(ACO)

فصل اول: مقدمه و کلیات پژوهش مقدمه تعریف موضوع بیان مساله ضرورت انجام تحقیق اهداف تحقیق مفروضات مساله روش پژوهش…

17,000 تومان تومان

ارائه یک الگوریتم فراابتکاری برای مدل ترکیبی نیروی انسانی- مسیریابی وسایل حمل و نقل

فصل اول کلیات تحقیق ۱-۱٫ مقدمه ۱-۲٫ تعریف مساله ۱-۳٫ اهداف تحقیق ۱-۴٫ جنبه­های نوآوری و کاربردی تحقیق ۱-۵٫ محتویات…

17,000 تومان تومان

ارائه یک مدل شکل گیری تیم توسعه محصول جدید با سازگاری شبکه ای نیروی انسانی

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه ۱-۲- ضرورت و اهداف تحقیق ۱-۳- بیان مسأله ۱-۴- فرض­های مسأله ۱-۵-…

17,000 تومان تومان

ارایه یک مدل برنامه ریزی دو هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تامین پایا در صورت امکان اختلال در تسهیلات

  فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق مقدمه مدیریت زنجیره تامین طراحی شبکه زنجیره تامین ریسک و عدم قطعیت…

17,000 تومان تومان

ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها به روش اختیارات واقعی با رویکرد اختیار آسیایی

فصل اول :کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه ۱-۲- ضرورت و اهمیت تحقیق ۱-۳- هدف و مسأله تحقیق ۱- ۴- روش تحقیق…

17,000 تومان تومان

ارزیابی کارآیی زنجیره ی تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های فازی و مدل کارت امتیازی متوازن

فصل اول: مقدمه وکلیات تحقیق ۱٫۱ مقدمه ۲٫۱ بیان مساله ۳٫۱  سابقه و ضرورت انجام پژوهش ۴٫۱  مفروضات تحقیق ۵٫۱ …

17,000 تومان تومان

ارزیابی کارآیی زنجیره ی تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های فازی و مدل کارت امتیازی متوازن

فصل اول: مقدمه وکلیات تحقیق ۱٫۱ مقدمه ۲٫۱ بیان مساله ۳٫۱  سابقه و ضرورت انجام پژوهش ۴٫۱  مفروضات تحقیق ۵٫۱ …

17,000 تومان تومان

ارزیابی کارایی وصول مطالبات گاز بهاء بخشهای تابعه شرکت گاز استان اردبیل با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون چند متغیره

فصل اول کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه ۱-۲ بیان مسئله ۱-۳  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۱-۴ اهداف تحقیق ۱- ۵…

17,000 تومان تومان

الگوریتم تکاملی جستجوگر ، یک الگوریتم جدید برای مسائل بهینه سازی پیوسته

۱-  کلیات تحقیق ۱-۱-  مقدمه ۱       -۲-  تعریف مساله ۱       -۳-  هدف تحقیق ۱       -۴-  فرضیات تحقیق ۱       -۵-  اهمیت…

17,000 تومان تومان

امکان سنجی احداث استخر آب گرم معدنی مصنوعی مدل سازی شده با استفاده از برنامه ریزی خطی

فصل اول: کلیات طرح بیان مسئله هدفهای تحقیق اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن سوالات و فرضیه های تحقیق…

17,000 تومان تومان