اثر اسپری اسیدهای سیتریک، استیک و پروپیونیک بر برخی پارامترهای میکروبی، شیمیایی و ظاهری گوشت بسته بندی شده گوشت مرغ

فصل اول مقدمه و بیان مسئله ۱-۱- مقدمه ۱-۲- اهداف ۱-۲-۱- اهداف اصلی ۱-۲-۲- اهداف فرعی ۱-۲-۳- هدف کاربردی ۱-۳-…

17,000 تومان تومان

ارزیابی ترکیبات شیمیایی، خواص آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی اسانس گیاه Thymus Kotschyanus یا کهلیک اوتی در محیط آزمایشگاهی و مدل غذایی دوغ

   فصل اول: مقدمه مقدمه بیان مسئله و ضرورت اجرای طرح اهداف اصلی طرح اهداف فرعی طرح اهداف کاربردی طرح…

17,000 تومان تومان

بررسی اثر جاشیر بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ارزیابی حسی و میکروبی ماست پروبیوتیک

فصل اول مقدمه و بیان مسئله فصل دوم مروری بر مطالعات انجام شده فصل سوم مواد و روش ها فصل…

17,000 تومان تومان

مقایسه تاثیر بسته بندی فیلمهای نانونقره و پلی اتیلن معمولی بر رشد انواع قارچ نان

  ۱- فصل اول: مقدمه و بیان مسئله ۱-۱ بیان مسئله ۱-۱-۱ زمینه تحقیق ۱-۱-۲ دلایل انتخاب موضوع ۱-۱-۳ پیش…

17,000 تومان تومان