اثربخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

فصل اول (معرفی پژوهش) بیان مسئله اهمیت پژوهش اهداف  پژوهش سوالات پژوهش محدودیت های پژوهش امکانات پژوهش فصل دوم (مبانی…

17,000 تومان تومان

بازاریابی خدمات دندانپزشکی با استفاده از شبکه عصبی شهرستان قزوین89-90

فصل اول: معرفی پژوهش ۱- مقدمه ۲ ۱-۱- اهداف اصلی طرح فصل دوم: مبانی نظری پژوهش ومروری بر مطالعات پیشین…

17,000 تومان تومان

برآورد هزینه های پرداخت از جیب خدمات تشخیصی سرپایی در بیمارستان های آموزشی قزوین در سال 1391

  فصل اول: ۱-۱ مقدمه ۱-۲بیان مسئله ۱-۳ اهداف و فرضیات هدف اصلی اهداف فرعی هدف کاربردی سوالات پژوهش فصل…

17,000 تومان تومان

بررسی آلودگی‌های باکتریایی استخرهای شنای اراک

فصل اول : مقدمه   ۱-۱- بیان مسئله ۱-۲- کلیات ۱-۲-۱- بیماریهای منتشره توسط آب استخر ۱-۲-۲- بیماری های انگلی…

17,000 تومان تومان

بررسی رابطه سلامت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر سمنان در سال 1392

فصل اول: مقدمه و بیان مسأله مقدمه بیان مسأله و اهمیت پژوهش اهداف و فرضیات هدف اصلی اهداف فرعی سوالات…

17,000 تومان تومان

بررسی عوامل فشارزای روانی- اجتماعی و سلامت عمومی

فصــل اول(کلیات تحقیق ) مقدمه بیان مسئله  اهمیت ‌و ضرورت ‌پ‍‍ژوهش اهداف پژوهش هدف کلی   هداف فرعی  هدف کاربردی سؤالات…

17,000 تومان تومان

تحلیل وضعیت انبارداری و سفارش دارو در مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا قزوین با استفاده از روش آنالیز ABC در سال 1391

فصل اول :مقدمه و بیان مسئله بیان مسأله و بررسی متون اهداف وفرضیات جامعه مورد مطالعه و روش نمونه گیری…

17,000 تومان تومان

رابطه مدیریت دانش و خلاقیت در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران

اهمیت فزاینده دانش در عصــر حاضر، سازمان ها را ناگزیر می سازد تا نسبت به معانی ای چون خلاقیت در…

17,000 تومان تومان

سنجش کیفیت خدمات بیمارستانی در مراکز آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین کاربرد تحلیل اهمیت _عملکرد(92-1391)

مقدمه: ارائه خدمات با کیفیت یکی از کارکردهای اصلی نظام سلامت می باشد. رضایت مشتری در قلب هرسازمانی وجود دارد…

17,000 تومان تومان

شناسایی سازه های مرتبط با تغییرات پرداخت از جیب بیمه شدگان خدمات پزشکی در ایران از نگاه بیمه گر دولتی

امروزه نبود محافظت مالی در سلامت به عنوان بیماری نظام های سلامت شناخته شده است؛ روشن ترین نشانه آن این…

17,000 تومان تومان

عوامل موثر بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارشناسان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛1392

در چند دهه اخیر نظام های سنتی بودجه­ ریزی در حال گذر به نظام های نوین بودجه­ ریزی از قبیل…

17,000 تومان تومان

مقایسه سیر درمانی و پیش آگهی کودکان مبتلا به ITP در بیمارستان حضرت معصومه در سال 88 تا 91

نوع فایل :word 

تعداد صفحات :۶۷

این مطالعه به منظور مقایسه سیر درمانی و پیش آگهی کودکان مبتلا به پورپورای ترومبوسیتوپنیک ایدیوپاتیک (ITP) در بیمارستان حضرت معصومه در سال ۸۸ تا ۹۱ انجام شده است.  روش مطالعه: این مطالعه به صورت یک بررسی مشاهده ای از نوع توصیفی مقطعی بر روی ۱۰۰ نفر ازپرونده های بستری و درمانگاهی کودکان مبتلا به ITP  در بیمارستان حضرت معصومه در سال ۸۸ تا ۹۱ انجام شده است.  یافته ها: ۸/۵۹ درصد از موارد بیماری شدید بود و در ۳/۸۰ درصد از کودکان بیماری حاد بود. ۵/۵۱ درصد از بیماران ایمونوگلوبولین داخل وریدی همراه با متیل پردنیزولون و ۴/۴۱ درصد فقط ایمونوگلوبولین داخل وریدی گرفته بودند. تنها موردی که با پیشرفت بیماری ارتباط داشت، تعداد پلاکت بیماران مورد بررسی بود(۰٫۰۰۰۱=P.)نتیجه گیری: در انتها بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه و مقایسه آنها با سایر مطالعات مشابه صورت گرفته در این زمینه، چنین استنباط می شود که سیر بیماری در ۸۰ درصد از موارد حاد می باشد و هیچ فاکتوری به ویژه نوع درمان تأثیری بر آن ندارد

17,000 تومان تومان