تاثیر برنامه آموزش مبتنی بر مشارکت بر آگاهی و عملکردپرستاران در مراقبت از کاتتر ورید مرکزی

فصل اول: معرفی پژوهش زمینه و اهمیت پژوهش هدف کلی اهداف ویژه(اهداف جزیی) فرضیه پژوهش تعریف متغیرها پیش فرض های…

17,000 تومان تومان

مقایسه تاثیر پماد کلوبتازول با پماد نیتروگلیسیرین بر پیشگیری از فلبیت سطحی ناشی از آنژیوکت

فصل اول: بیان مساله فصل دوم:چارچوب پنداشتی و مروری بر متون ۲-۱٫چارچوب پنداشتی ۲-۱٫ آناتومی پوست ۲-۱-۱٫ هموستازی ومایعات بدن…

17,000 تومان تومان

مقایسه تاثیر دو داروی موضعی پیروکسیکام و املا بر شدت درد ناشی از کانولاسیون فیستول در بیماران همودیالیزی

فصل اول: بیان مساله فصل دوم:چارچوب پنداشتی و مروری بر متون .چارچوب پنداشتی . اناتومی و فیزیولوژی کلیه .عملکرد کلیه…

17,000 تومان تومان

مقایسه تغییرات فشار داخل شکمی در وضعیت صفر، 15 و 30 درجه سر تخت در بیماران

فصل اول: کلیات   مقدمه (بیان مسئله) اهداف پژوهش (هدف کلی و اهداف ویژه) فرضیه پژوهش تعاریف علمی واژه ها…

17,000 تومان تومان

مقایسه درک پرستار و بیمار از کیفیت اداره درد در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر

راحتی جسمی و روانی از جمله نیازهای پایه انسان بوده و حفظ و ایجاد آن، با هدف افزایش امیدواری و…

17,000 تومان تومان