بررسی تطبیقی رابطه‌ی بینامتنی تمرکززدایی و توانمندسازی در آثار داستانی‌تصویری

فصل اول:‌کلیات ۱۱ مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت پژوهش هدف‌های پژوهش اصطلاح‌ها و عبارت‌های مفهومی داستانی‌تصویری بینامتنیت تمرکزگرایی و…

17,000 تومان تومان

بررسی تکنیکهای طنز در ادبیات داستانی نوجوان دهه‌ی هشتاد

فصل اول مقدمه و مبانی نظری ۱٫۱٫  بیان مسئله ۱٫۲٫  اهمیت و ضرورت پژوهش ۱٫۳٫  پیشینه پژوهش ۱٫۴٫  روش پژوهش…

17,000 تومان تومان

بررسی نقش کارکردها و نمایه‌های بارت در زمان‌مندی ژنت در سه رمان ایرانی و سه رمان خارجی نوجوان

فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱٫ مقدمه و بیان مسأله ۱- ۲٫ اهمیّت و ضرورت پژوهش ۱- ۳٫ اهداف پژوهش ۱-…

17,000 تومان تومان

شگردهای تمرکززدایی در قصه‌های ایرانی

فصل اول: مقدمه ۱-۱- پیش‌گفتار ۱-۲- بیان مسئله ۱-۳- اهمیت  ضرورت پژوهش ۴-۱- هدف پژوهش ۵-۱- تعریف‌های مفهومی واژه‌ها و…

17,000 تومان تومان