ارئه ی یک مدل دینامیک ریاضی برای مسئله ی برنامه ریزی انتخاب سفارشات به منظور ماکسیمم کردن

انبارداری و ذخیره­ سازی در سازمانهای نظامی وغیرنظامی، سازمانهای تولیدی و خدماتی به یک اندازه اهمیت دارد، به عنوان نمونه…

17,000 تومان تومان

ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت پارس خودرو براساس مدل اچیو (achieve)

فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱ مقدمه ۱-۲ بیان مسأله پژوهش ۱-۳ ضرورت انجام پژوهش ۱-۴ اهداف پژوهش ۱-۴-۱ هدف اصلی…

17,000 تومان تومان

ارزیابی عوامل موثر بر قصد استفاده از آموزش الکترونیکی در آموزش ضمن خدمت وزارت نیرو

دنیای اقتصادی امروز شاهد تحولات گسترده ای در زمینه تبادل اطلاعات و توسعه فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی می…

17,000 تومان تومان

امکان‌سنجی و ارزیابی تطبیقی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند روش‌شناسی (مطالعه موردی: مزرعه دانش)

    فصل ۱-  مقدمه ۱-۱-      تعریف مهندسی­ ارزش ۱-۲-      پیشینه مهندسی ارزش ۱-۲-۱-  تیم­کاری مهندسی ارزش ۱-۲-۲-  روش­کار مهندسی…

17,000 تومان تومان

بررسی اثربخشی آموزش جرأت ورزی، در رابطان افتخاری بهداشت

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه ۱-۲-  تعریف و بیان موضوع پژوهش(بیان مسأله) ۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش ۱-۴- متغیرهای…

17,000 تومان تومان

بررسی تاثیر شبکه‌های ارتباطی محیط کاری آنلاین و آفلاین بر عملکرد شغلی کارکنان

فصل اول- کلیات پژوهش ۱-۱    مقدمه ۱-۲   بیان موضوع ۱-۳   اهمیت موضوع ۱-۴   مروری بر ادبیات پژوهش ۱-۴-۱  توانمند‌سازی شغلی…

17,000 تومان تومان

بررسی تاثیر طراحی برنامه آموزش نماز با محتوای الکترونیکی بر افزایش میزان انگیزه دانش آموزان پایه ششم ابتدایی نسبت به نماز

فصل اول:کلیات پژوهش مقدمه بیان مسئله ضرورت تحقیق اهداف تحقیق فرضیه های تحقیق متغیرهای تحقیق تعریف متغیر ها فصل دوم:مبانی…

17,000 تومان تومان

بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی در مدیران دبیرستان های شهرستان مشهد

فصل اوّل: کلیات پژوهش ۱-۱         مقدمه ۱-۲         بیان مسئله ۱-۳         ضرورت و اهمیت پژوهش ۱-۴         اهداف پژوهش ۱-۴-۱ هدف اصلی…

17,000 تومان تومان

بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و میزان پذیرش تغییر(مطالعه موردی: مدارس متوسطه شهر میناب)

فصل اول کلیات تحقیق ۱-۱-مقدمه ۱-۲-بیان مساله ۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق ۱-۴-اهداف تحقیق ۱-۵-  سوالات پژوهش : ۱-۶- تعریف…

17,000 تومان تومان

بررسی رابطه بین سبک‌های تفکر مدیران و پذیرش تغییر کارکنان در مدارس متوسطه شهرستان جلفا در سال تحصیلی 93-92

فصل اول: کلیات پژوهش ۱- ۱٫ مقدمه ۱- ۲٫ بیان مسئله ۱- ۳٫ ضرورت و اهمیت مسئله ۱- ۴٫ اهداف…

17,000 تومان تومان

بررسی رابطه بین عواطف منفی , فرسودگی شغلی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه ۱-۲ بیان مسأله ۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۴ اهداف تحقیق ۱-۴-۱ اهداف کلی…

17,000 تومان تومان