ارائه روشی جدید در خوشه بندی اطلاعات با استفاده ازترکیب الگوریتم خفاش و Fuzzy c- means

خوشه ­بندی قرار دادن داده­ها در گروه­ هایی است که اعضای هر گروه از زاویه خاصی به هم شباهت دارند…

17,000 تومان تومان

پیش بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزیهای گاز با استفاده از شبکه عصبی

فصل اول: مقدمه ۱-۱ معرفی کل تحقیق ۱-۲ فعالیت های پیشین و تاریخچه تحقیق ۱-۳ اهداف پژوهش فصل دوم: شبکه…

17,000 تومان تومان

طراحی کنترل بهینۀ تطبیقی برای سیستمهای با دینامیک پیچیده بر مبنای روش‌های محاسبات نرم

فصل ۱- مقدمه ۱-۱- پیشینۀ پژوهشی ۱-۲- رئوس مطالب فصل ۲- مقدمه‌ای بر کنترل غیرخطی ۲-۱- مقدمه ۲-۲- سیستم غیرخطی…

17,000 تومان تومان

طراحی کنترل کننده استاتیکی مقاوم خروجی برای نیل به تعقیب فازی برای سیستمهای غیرخطی توصیف شده با مدل تاکاگی- سوگنو T-S

فصل اول: آشنایی با نامعادلات ماتریسی خطی و جعبه ابزار مربوطه در نرم افزار MATLAB نامعادلات ماتریسی خطی خواص نامعادلات…

17,000 تومان تومان

کنترل بهینه و تصحیح خطای صفحه پایدار ژیروسکوپی سه درجه آزادی نصب شده بر روی یک جسم پرنده

    فصل اول مقدمه ۱ – ۱ عکس برداری و فیلم برداری هوایی ۱- ۲  اهداف پایان نامه ۱- ۳ قواعد و اصول…

17,000 تومان تومان

کنترل غیرخطی بهینه ی جرثقیل های حامل کانتینر با استفاده از معادلات ریکاتی وابسته به حالت(SDRE) در حضور اغتشاش باد

  فصل اول: مقدمه پیشگفتار ضرورت طراحی کنتر­ل­کننده تاریخچه رویکرد به مسئله ساختار پایان­نامه فصل دوم: مدل­سازی و شبیه­ سازی…

17,000 تومان تومان

کنترل فرکانس میکروشبکهAC با استفاده از کنترلر PI فازی در مد جزیره ای

فصل اول: مقدمه پیشگفتار مفاهیم اولیّه میکروشبکه و کاربردهای آن ۱-۱) مقدمه ۱-۲) تولید پراکنده ۱-۲-۱) مزایای استفاده از واحدهای…

17,000 تومان تومان

کنترل کننده فازی برای ربوت دنبال کننده دیوار و تحلیل پایداری

فصل اول پیشگفتاری بر ربوت ها و کنترل ۱-۱- مقدمه ۱-۲- حرکت در ربوت ۱-۳- ربوت های چرخ‏دار ۱-۴- انواع…

17,000 تومان تومان

مدلسازی فازی سیستم جرثقیل با کابل کششی و کنترل آن بر اساس رهیافت تاکاگی سوگنو

فصل اول: مقدمه   فصل دوم:  بررسی مدل سازی و کنترل جرثقیل با کابل کششی ۲-۱- مدل ارایه شده برای…

17,000 تومان تومان