آسیب شناسی عوامل مؤثر بر ترک خدمت نخبگان از دیدگاه مدیران

فصل اول ۱-۱ مقدمه ۱-۲- بیان مسأله ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۴- اهداف تحقیق ۱-۵- سوالات تحقیق ۱-۶- فرضیات…

17,000 تومان تومان

آسیب شناسی مدیریت زنان در دستگاه های اجرایی استان گیلان

فصل  اول: کلیات تحقیق ۱-۱) مقدمه ۱-۲) بیان مسئله   ۱ـ٣) اهمیت پژوهش ۱-۴) هدف پژوهش ١ـ۵) بکارگیری سوالهای پژوهش…

17,000 تومان تومان

ارتباط بین آگاهی مدیران از وظایف مدیریت و نحوه تصمیم گیری آنها از دید کارکنان

چکیده مقدمه بیان مساله اهداف تحقیق سوالات تحقیق سوالات تحقیق فرضیه ها ویژه کردن موضوع تعریف واژه ها مدیریت مدیریت…

17,000 تومان تومان

ارتباط بین آگاهی مدیران از وظایف مدیریت و نحوه تصمیم گیری آنها از دید کارکنان در مدارس شهر سیرجان

فصل اول : بیان مساله چکیده مقدمه بیان مساله اهداف تحقیق سوالات تحقیق فرضیه ها ویژه کردن موضوع اهمیت تحقیق…

17,000 تومان تومان

ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی در واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

فصل اول: کلیات تحقیق ۱- ۱) مقدمه ۱- ۲) بیان مسئله ۱- ۳) اهمیت و ضرورت تحقیق ۱- ۴) اهداف…

17,000 تومان تومان

ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان

چکیده فصل اول ۱-۱-مقدمه ۱-۲- بیان مسأله ۱-۳-اهمیت وضرورت تحقیق ۱-۴- اهداف تحقیق ۱-۴-۱-هدف اصلی ۱-۴-۲-اهداف فرعی ۱-۵-فرضیه های تحقیق…

17,000 تومان تومان

ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمنداز دیدگاه مدیران و دانش آموزان مقطع دوم متوسطه کاشان و آران وبیدگل

فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه ۱-۱-بیان مسئله ۱-۲-اهمیت وضرورت موضوع ۱-۳-اهداف تحقیق ۱-۴- سوال های تحقیق ۱-۵- فرضیه های تحقیق…

17,000 تومان تومان

ارزیابی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران

  فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱- مقدمه ۱-۲٫ بیان مسئله ۱-۳٫ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ۱-۴٫ سؤالات پژوهش ۱-۵٫…

17,000 تومان تومان

بررسی تأثیر ابعاد کیفیت زندگی کاری بر رضایت کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان

  فصل اول – کلیات تحقیق ۱-۱)مقدمه ۱-۲)بیان مسأله ۱-۳)اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۴) اهداف تحقیق ۱-۶)سوالات تحقیق ۱-۷) فرضیات…

17,000 تومان تومان

بررسی اثر تفکر استراتژیک بر برنامه ریزی نیروی انسانی در شرکت سرمایه گذاری غدیر

فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه ۱-۱- بیان مسئله ۱-۲- اهمیت موضوع ۱-۳- اهداف تحقیق ۱-۴- چارچوب نظری ۱-۵- مدل…

17,000 تومان تومان

بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین پروری نیروی انسانی مستعد با ملاحظه مدیریت فناوری اطلاعات

  ۱-۱٫ بیان مسئله ۲-۱٫ اهمیت و ضرورت موضوع ۳-۱٫ پرسش تحقیق ۱-۳-۱٫ پرسش اصلی ۲-۳-۱٫ پرسش فرعی ۴-۱٫ فرضیه­…

17,000 تومان تومان

بررسی ارتباط بین اصول ارگونومی و استرس در شرکت گاز شاهرود

فصل اول طرح تحقیق بررسی ارتباط بین استرس و ارگونومی در شرکت گاز شهرستان شاهرود مقدمه ۱-۱)بیان مساله ۱-۲)ضرورت و…

17,000 تومان تومان