استفاده از تکنیک پراکندگی جامد جهت بهبود محلولیت داروی آزیترومایسین

  فصل اول : مروری بر سیستم های پراکندگی جامد و پدیده انحلال ۱-۱- مقدمه ۱-۲- تئوری های انحلال ۱-۲-۱-…

17,000 تومان تومان

بررسی اثر ضد قارچی عصاره تام متانولی و فراکسیون های اتردوپترولی، کلروفرمی، اتیل استاتی،متانولی و آبی بخش هوائی گلدار

فصل اول :کلیات   ۱-۱٫ضرورت و اهمیت موضوع ۱-۲٫بیان مسئله ۱-۳٫هدف اصلی   فصل دوم :بررسی متون و مطالعات دیگران…

17,000 تومان تومان

بررسی اثر گیرنده CB2 سیستم کانابینوئیدی در ناحیهCA1 هیپوکامپ بر فراموشی ناشی از D-AP5 در موش صحرایی نر نژاد ویستار

  فصل اول :  کلیات ۱-۱ضرورت و اهمیت موضوع ۱-۲-بیان مسئله۳ ۱-۳- اهداف مطالعه ۱-۳-۱-هدف اصلی ۱-۳-۲-اهداف فرعی فصل دوم…

17,000 تومان تومان

بررسی اثر مصرف توام کابرگولین با ملاتونین بر بیان ترجیح مکان شرطی مورفین در موش سوری نر

فصل اول: کلیات ۱-۱-بیان مساله(ضرورت واهمیت موضوع) ۱-۲-اهداف: ۱-۲-۱-اهداف اصلی ۱-۲-۲-اهداف فرعی ۱-۲-۳-اهداف کاربردی ۱-۲-۴-فرضیات تحقیق فصل دوم: بررسی متون…

17,000 تومان تومان

بررسی اثرات ضد التهابی مشتقات جدید سنتزشده

فصل اول: کلیات ضرورت و اهمیت موضوع هدف فصل دوم: بررسی متون و مطالعات دیگران در این زمینه بخش اول:بررسی…

17,000 تومان تومان

بررسی افزایش حلالیت داروی سیمواستاتین با استفاده از روش پراکندگی جامد

فصل اول : کلیات ۱-۱ – بیان مسئله و اهمیت موضوع ۱-۲-اهداف :   فصل دوم : بررسی متون و…

17,000 تومان تومان

بررسی تاثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی بر شیوع اگزما در کودکان سنین 6-7 و 13-14 سال شهر تهران با استفاده از پرسشنامه های ISAAC

فصل اول: کلیات بیان مساله ضرورت اهمیت موضوع اهداف اهداف اصلی اهداف فرعی اهداف کاربردی فصل دوم: بررسی متون و…

17,000 تومان تومان

بررسی میزان اثر بازدارنده‌ی عصاره و اسانس چای سبز بر علیه کلبسیلا نومونیه های جدا شده

فصل اول : کلیات ضرورت و اهمیت موضوع ۱-۱- بیان مسئله… ۱-۱-۱- چای سبز ۱-۱-۲- اپیدمیولوژی عفونت‌های دستگاه ادراری ۱-۱-۳-…

17,000 تومان تومان

پیش تغلیظ داروی aripiperazole به روش میکرواستخراج فاز مایع و فیبر توخالی و اندازه‌گیری میزان دارو در پلاسما و ادرار به روش HPLC در مقادیر Trace

فصل اول: کلیات ۱-۱٫ ضرورت و اهمیت موضوع ۱-۲٫ بیان مساله ۱-۳٫ اهداف فصل دوم: بررسی متون و مطالعات دیگران…

17,000 تومان تومان

پیش تغلیظ داروی رالوکسیفن به روش میکرواستخراج فاز مایع با استفاده از فیبر توخالی و اندازه گیری دارو به روش HPLC در مقادیر Trace

فصل اول: کلیات ۱-۱٫ بیان مساله ۱-۲٫ اهداف فصل دوم: بررسی متون و مطالعات دیگران در این زمینه ۲-۱٫ مروری…

17,000 تومان تومان

سنتز و بررسی اثرات ضد دردی مشتق جدید از خانواده دارویی فنسیکلیدینها،با تغییر گروه آمینی مولکول دارو

فنسیکلیدین با نام شیمیایی ۱-(۱- فنیل سیکلو هگزیل) پی پیریدین ونام تجاری سرنیلان و با علامت اختصاریPCP نشان داده می…

17,000 تومان تومان

فرمولاسیون قرص سریع باز شونده دهانی آملودیپین 5 میلی‌گرم و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن

قرص‌های باز شونده‌ی دهانی، اشکال دارویی جامدی هستند که در زمانی کمتر از ۱ دقیقه بدون بر جای گذاشتن باقیمانده‌ای…

17,000 تومان تومان