“تاثیر بازی های آموزشی بر خلاقیت کودکان پیش دبستانی6-4سال” سال تحصیلی 92-91

فصل اول: کلیات مقدمه بیان مسئله فرضیه های پژوهش اهمیت و ضرورت تحقیق جامعه و نمونه ابزار اندازه گیری یا…

17,000 تومان تومان

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی معلمان (درون گرایی و برون گرایی ) با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی

فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت پژوهش اهداف تحقیق هدف کلی هدف جزئی – فرضیه های…

17,000 تومان تومان

تأثیر اسباب بازی های فکری بر رشد مهارت هماهنگی دیداری حرکتی کودکان پیش دبستان

فصل اول : کلیات پژوهش مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت پژوهش هدف پژوهش فرضیه های پژوهش تعریف واژه ها…

17,000 تومان تومان

تأثیر بازیهای پیش دبستانی بر مهارتهای ذهنی و اجتماعی کودکان مراکز پیش دبستانی ناحیه یک شهر شیراز در سال تحصیلی93-92

فصل اول کلیات پژوهش ۱-۱- مقدمه: ۱-۲- بیان مسئله: ۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش: ۱-۴- اهداف پژوهش: ۱-۴-۱- هدف کلی:…

17,000 تومان تومان

تاثیر آزمون های عملکردی سازنده گرایی بر پیشرفت ریاضی دانش آموزان ابتدایی

فصل اول: طرح تحقیق مقدمه بیان مسئله ضرورت و اهمیت اهداف تحقیق سؤال­های تحقیق جامعه نمونه ابزار جمع آوری داده­…

17,000 تومان تومان

تحلیل محتوای کتاب تعلیمات اجتماعی پایه های چهارم و پنجم مقطع ابتدایی بر اساس مهارت های فراشناخت

مقدمه نظام های تعلیم و تربیت حتی دوره های تاریخی از راه ها، روش ها و ابزار و وسایل مختلف،…

17,000 تومان تومان

طراحی و تولیدکتاب الکترونیکی علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی و تاثیر آن بر یادگیری و یادداری دانش آموزان سال چهارم ابتدایی

مقدمه : بیان مساله: اهداف پژوهش: سوالات پژوهش: اهمیت و ضرورت پژوهش: فرضیات پژوهش: فرضیه اصلی: فرضیات فرعی: تعاریف نظری:…

17,000 تومان تومان

مطالعۀ نقش آموزش پیش دبستانی در تحول شناختی دانش آموزان پایۀ اول ابتدایی

فصل اول: مقدمه و کلیات پژوهش مقدمه بیان مساله ضرورت پژوهش اهداف پژوهش پرسش های پژوهش طبقه بندی متغیرها تعریف…

17,000 تومان تومان

مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری درس علوم

فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت انجام پژوهش اهداف پژوهش فرضیه های پژوهش تعاریف نظری تعاریف…

17,000 تومان تومان

مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و تعاملات اجتماعی کودکان ابتدایی (10-9 سال) معتاد به اینترنت و عادی در مدارس ابتدایی منطقه 5 تهران

فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت پژوهش اهداف تحقیق فرضیه های پژوهش تعریف متغیرها الف) ویژگیهای…

17,000 تومان تومان