: بررسی نقش هوش معنوی و راهبرد های یادگیری خودتنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی بندرعباس

  فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه تعریف و بیان مسأله: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: اهداف پژوهش هدف کلی :…

17,000 تومان تومان

آسیب شناسی مدیریت پژوهشی در شرکت ملی حفاری ایران

چکیده فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مساله ضرورت و اهمیت تحقیق سوالات تحقیق تعریف متغییر های پژوهش فصل دوم:…

17,000 تومان تومان

اثر القای خلق مثبت بر افزایش امید در بین دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا

۱-۱ مقدمه ۲-۱ بیان مسأله ۳-۱  ضرورت پژوهش ۴-۱  اهداف پژوهش ۵-۱  فرضیه‌های پژوهش ۶-۱ متغیرها‌ی پژوهش ۷-۱ تعاریف مفهومی…

17,000 تومان تومان

اثر بخشی آموزش راهبردهای فراشناخت و خلاقیت بر خود پنداره تحصیلی

چکیده فصل اول: کلیات تحقیق ۱-مقدمه ۱-۱بیان مسأله: ۱-۲هداف پژوهش الف )هدف اصلی: ب)اهداف فرعی: ۱-۳ فرضیه‏های پژوهش: ۱-۴ اهمیت…

17,000 تومان تومان

اثر بخشی آموزش سبک زندگی سالم بر مبنای مدل بهداشت جهانی بر اضطراب مرگ و رضایت از زندگی سالمندان شهر ایلام

مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت پژوهش اهداف پژوهش فرضیه­ های پژوهش متغیرهای پژوهش. تعریف متغیرها تعاریف نظری تعاریف عملیاتی.…

17,000 تومان تومان

اثر بخشی آموزش غنی‌سازی ازدواج بر تعهد و تاب‌آوری زنان متأهل شهرستان نجف آباد

فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه ۱-۱- بیان مسئله ۱-۲- اهمیت و ضرورت پژوهش ۱-۳ – اهداف پژوهش ۱-۴- فرضیه‌های پژوهش…

17,000 تومان تومان

اثر بخشی برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد دانش آموزان با اختلال نارساخوانی

عنوان چکیده فهرست مطالب فهرست جداول فهرست نمودارها فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه بیان مساله اهمیت و ضرورت پژوهش اهداف…

17,000 تومان تومان

اثر بخشی زوج درمانی شناختی رفتاری گروهی بر پربارسازی روابط زناشویی

۱-۱-مقدمه ۲-۱- بیان مساله ۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق ۴-۱ اهداف پژوهش ۵-۱ فرضیه‌های پژوهش فصل دوم پیشینه پژوهش ۲-۱-…

17,000 تومان تومان

اثر بخشی شناخت رفتار درمانگری سالمندی (CBTO) بر بهبود نشانه های مرضی ، همبسته های شناختی و برخی رفتارهای مرتبط با سلامت در مبتلایان به بیماری پارکینسون (PD)

چکیده : فصل اول کلیات پژوهش ۱-۱ مقدمه: ۱-۲- بیان مسئله: ۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش: ۱-۴ اهداف پژوهش: ۱-۵…

17,000 تومان تومان

اثر بخشی طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان

فصل اول : کلیات پژوهش مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت انجام پژوهش اهداف پژوهش فرضیه های پژوهش تعاریف اصطلاحات…

17,000 تومان تومان

اثر بخشی گروه درمانی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش رضایت مندی زناشویی دانشجویان متأهل

چکیده فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه بیان مسأله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف پژوهش هدف کاربردی فرضیه تحقیق تعاریف…

17,000 تومان تومان