: بررسی تأثیر سبک‌های مدیریت مشارکتی و سنتی بر خلاقیت دبیران مطالعه موردی دبیرستان‌های ناحیه‌ 1و2 شهر شیراز

فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مساله ۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش ۱-۴- اهداف پژوهش ۱-۵-تعریف اصطلاحات کلیدی…

17,000 تومان تومان

“تاثیر بازی های آموزشی بر خلاقیت کودکان پیش دبستانی6-4سال” سال تحصیلی 92-91

فصل اول: کلیات مقدمه بیان مسئله فرضیه های پژوهش اهمیت و ضرورت تحقیق جامعه و نمونه ابزار اندازه گیری یا…

17,000 تومان تومان

آسیب شناسی مدیریت پژوهشی در شرکت ملی حفاری ایران

فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مساله ضرورت و اهمیت تحقیق سوالات تحقیق تعریف متغییر های پژوهش فصل دوم: پیشینه…

17,000 تومان تومان

آسیب شناسی موانع پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان

فصل اول:کلیات تحقیق مقدمه ۱-۱ بیان مسأله ۲-۱ اهمیت موضوع تحقیق وانگیزه انتخاب آن ۳-۱ هدف های تحقیق ۱-۳-۱هدف کلی…

17,000 تومان تومان

آموزش هندسه به دو شیوه اوریگامی و انیمیشن و مقایسه تأثیر آن‌ها بر یادگیری مفاهیم هندسی و هوش منطقی-ریاضی دانش آموزان

  فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت انجام پژوهش اهداف پژوهش فرضیات پژوهش تعریف مفاهیم و…

17,000 تومان تومان

اثر بخشی آموزش خانواده بر دیدگاه تربیتی مادران

فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مسئله ۱-۳- اهمیت وضرورت مسئله ۱-۴- اهداف تحقیق ۱-۴-۱- اهداف کلی ۱-۴-۲-…

17,000 تومان تومان

اثر بخشی آموزش خانواده بر دیدگاه تربیتی مادران

فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مسئله ۱-۳- اهمیت وضرورت مسئله ۱-۴- اهداف تحقیق ۱-۴-۱- اهداف کلی ۱-۴-۲-…

17,000 تومان تومان

اثر بخشی آموزش غنی‌سازی ازدواج بر تعهد و تاب‌آوری زنان متأهل شهرستان نجف‌آباد

این پژوهش به بررسی تاثیر آموزش غنی‌سازی ازدواج بر تعهد و تاب‌آوری زنان متاهل پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش…

17,000 تومان تومان

اثر بخشی آموزش غنی‌سازی ازدواج بر تعهد و تاب‌آوری زنان متأهل شهرستان نجف‌آباد

  فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه ۱-۱- بیان مسئله ۱-۲- اهمیت و ضرورت پژوهش ۱-۳ – اهداف پژوهش ۱-۴- فرضیه‌های…

17,000 تومان تومان

اثر بخشی روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختردوره ابتدایی

فصل اول کلیات پژوهش ۱-۱ مقدمه ۱-۲بیان مسئله ۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش ۱-۴اهداف پژوهش ۱-۵تعاریف متغیر ها و مفاهیم…

17,000 تومان تومان

اثر بخشی روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختردوره ابتدایی

فصل اول کلیات پژوهش ۱-۱ مقدمه ۱-۲بیان مسئله ۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش ۱-۴اهداف پژوهش ۱-۵تعاریف متغیر ها و مفاهیم…

17,000 تومان تومان

اثر بخشی گروه درمانی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش رضایت مندی زناشویی دانشجویان متأهل

فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه بیان مسأله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف پژوهش هدف کاربردی فرضیه تحقیق تعاریف نظری…

17,000 تومان تومان