اثر ارزش درک شده، ارزش ویژه درک شده و کیفیت درک شده بر وفاداری و قصد خرید مجدد

فصل اول کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه ۱-۲ بیان و طرح مسأله ۱-۳ اهداف پژوهش ۱-۳-۱ هدف اصلی ۱-۳-۲ اهداف فرعی…

17,000 تومان تومان

اثر بازارچه های مرزی بر گردشگری خرید

فصل اول : کلیات پژوهش ۱-۱مقدمه ۲-۱ اهمیت و ضرورت موضوع: ۳-۱گزاره های تحقیق: ۱-۳- ۱پرسش های اصلی و فرعی:…

17,000 تومان تومان

اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری

فصل اول ۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۳- گزاره های تحقیق ۱-۴- فرضیه های تحقیق ۱-۵- هدف های تحقیق یا…

17,000 تومان تومان

اثر لذت جویی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱) مقدمه ۱-۲) بیان مسئله تحقیق ۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۴) اهداف تحقیق ۱-۵) سؤالات…

17,000 تومان تومان

اثرات اقتصادی توسعه گردشگری بر شکوفایی صنایع دستی ایران

مقدمه ۱-۱ – بیان مسئله ۲-۱- اهمیت و ضرورت موضوع ۳-۱- اهداف و سوالات تحقیق ۱-۳-۱- هدف اصلی تحقیق ۲-۳-۱-…

17,000 تومان تومان

ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان (تحقیقی پیرامون گروه تولیدی پاکشو)

فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱٫مقدمه ۱ – ۲ . بیان مساله تحقیق ۱ – ۳ . اهمیت وضرورت تحقیق ۱…

17,000 تومان تومان

ارائه مدل بهینه برای اگزیم بانک ایران

فصل اول (کلیات تحقیق و اهمیت موضوع)   ۱-۱-مقدمه ۱-۲-بیان و اهمیت موضوع ۱-۳-اهداف تحقیق ۱-۴-سوالها و فرضیات تحقیق ۱-۵-متغیرهای…

17,000 تومان تومان

ارائه مدلی برای گزینش استراتژی های توسعه برند (مطالعه موردی : صنعت لوازم خانگی ایران)

فصل اول  : مقدمه و کلیات تحقیق مقدمه تعریف مسئله هدف از اجراء توجیه ضرورت انجام طرح روش تحقیق سوالات…

17,000 تومان تومان

ارائه یک مدل ریاضی برای برنامه ریزی دوسطحی در انتخاب تامین کننده با توجه به کاهش هزینه خرید و افزایش رضایت مندی مشتری

 فصل اول کلیات: تحقیق شامل تشریح موضوع، ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، نوآوری تحقیق و اهمیت آن ارائه شده است. فصل دوم،:…

17,000 تومان تومان

ارزیابی پذیرش کیفیت خدمات الکترونیکی، رضایت و تمایلات مشتری در ” مطالعه میدانی بانک ملت استان کرمانشاه”

فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱مقدمه۳ ۱-۲بیان مساله۴ ۱-۳اهمیت و ضرورت انجام تحقیق۵ ۱-۴اهداف مشخص پژوهش۷ ۱-۵فرضیه ‏های تحقیق۸ ۱-۶قلمرو پژوهش۸…

17,000 تومان تومان

ارزیابی تأثیر استفاده از نوع کانال توزیع بر تنظیم قیمت کالا (مطالعه موردی: شرکت های تولید کننده مواد لبنی در استان گیلان)

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه ۱-۲-  بیان مسئله ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۴- اهداف پژوهش ۱-۵- سوالات اصلی…

17,000 تومان تومان

ارزیابی تاثیر بازاریابی آموزشی بر توانمند سازی کارکنان فروش خدمات  

در محیط رقابتی امروز توانمند سازی یکی از ابزارهای نوین برای کمک به مدیران در جهت تعالی سازمانها وتوسعه بازارهاست.…

17,000 تومان تومان