آسیب‌ شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌ سپاری خدمات شهری شهرداری قم با استفاده از مدل SWOT

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه فصل ۱-۲- بیان مسئله ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۴- هدف‌های تحقیق ۱-۴-۱- هدف…

17,000 تومان تومان

ارائه الگویی به منظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسک بیمه

فصل اول : کلیات ۱-۱ بیان مساله پیشینه تحقیق ضرورت انجام هدف مطالعه ۱-۴-۱  هدف آرمانی ۱-۴-۲  اهداف ویژه ۱-۵…

17,000 تومان تومان

ارائه روشی برای ارزیابی عملکرد و اولویت بندی پروژه ها با استفاده از مدل ترکیبی BSC و QFD : مطالعه موردی شهرداری اصفهان

-۱         فصل اول : کلیات پژوهش ۱-۱-      مقدمه -۳         اهمیت و ضرورت پژوهش ۱-۳-      اهمیت و ارزش پژوهش ۱-۴-      کاربرد…

17,000 تومان تومان

ارائه مدل طراحی شبکه زنجیره تأمین سه مرحله ای چند محصوله با تقاضاهای فازی و حل آن با الگوریتم ژنتیک

 مقدمه و کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه۲ ۱-۲- ضرورت انجام طرح۲ ۱-۳- بیان مسئله۳ ۱-۴- فرضیات مدل۵ ۱-۵- مختصری پیرامون مسئله…

17,000 تومان تومان

ارائه مدلی مناسب جهت بازاریابی گردشگری شیراز با توجه به مدل p7

فصل اول: ‌کلیات پژوهش ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مسأله ۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش ۱-۴- اهداف پژوهش ۱-۵- سوال‌های پژوهش…

17,000 تومان تومان

ارایه مدل ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی مورد مطالعه شرکت های سیمانی بورس

فصل اول کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه ۲-۱- بیان مسئله ۳-۱- اهمیت وضرورت موضوع ۴-۱- پرسشهای تحقیق ۵-۱- هدفهای تحقیق یانتایج…

17,000 تومان تومان

ارتباط بین کیفیت سود با بازده سهام در شرکتهای داروئی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (درسالهای 1386-1390)

فصل اول:کلیات پیشگفتار ۱-۱-مقدمه ۱-۲-بیان مساله ۱-۳-اهمیت وضرورت پژوهش ۱-۴-اهداف تحقیق ۱-۵-فرضیه های تحقیق ۱-۶-روش تحقیق ۱-۷-جامعه آماری ۱-۸- قلمروزمانی…

17,000 تومان تومان

ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت

فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱)مقدمه ۱-۲) بیان مسئله ۱-۳) ضرورت انجام پژوهش ۱-۴) اهداف پژوهش ۱-۵) فرضیه‌های پژوهش ۱-۶) روش…

17,000 تومان تومان

ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه

  فصل اول ۱-۱-مقدمه ۱-۲- بیان مسأله ۱-۳-اهمیت وضرورت تحقیق ۱-۴- اهداف تحقیق ۱-۴-۱-هدف اصلی ۱-۴-۲-اهداف فرعی ۱-۵-فرضیه های تحقیق…

17,000 تومان تومان

ارتباط هوش هیجانی (EQ) با تعارضات سازمانی درکارکنان

فصل اول: طرح تحقیق مقدمه فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش ۲-۱- هوش: ۲-۲- هیجان: ۲-۳- تاریخچه هوش…

17,000 تومان تومان

ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک

  فصل اول: وثایق قابل اجرا از طریق ثبت یا احکام قضائی مبحث اول: چک گفتاراول: ماهیت حقوقی چک گفتاردوم:…

17,000 تومان تومان

ارزیابی پذیرش سیستم مدیریت اطلاعات پروژه در سازمان‌های تسهیلگر در حوزه فناوری پیشرفته

فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱مقدمه۱ ۱-۲بیان مساله۲ ۱-۳ مدل مفهومی پژوهش۳ ۱-۴اهمیت و ضرورت تحقیق۳ ۱-۵ اهداف، سوالات و فرضیات…

17,000 تومان تومان